Medlemsbrev 2023-09-20

Medlemsbrev 2023-09-20 Hej ! Äntligen är höstterminen igång för ICF Sweden Charter Chapter. Vi har rivstartat med flera webinar och ännu fler spännande framför oss. I det här medlemsbrevet finner du information om följande: • Strategiarbetet • Vad tycker våra medlemmar • Era åsikter visar vägen • Ses vi live på Personal- och chefsmässan (inkl. bokhyllan) • Vi söker fler volontärer   Strategiarbetet ICF Sweden Charter Chapter är en del av ICF Global, det är därför en självklarhet att vår strategi ska gå hand i hand med den övergripande strategin som du ser på bilden nedan.   När styrelsen skulle

Teamcoachens uppgift är att göra sig överflödig.

“Teamcoachens uppgift är att göra sig överflödig.” Teamcoaching, tre experter delar med sig av sin erfarenhet. Vi har intervjuat 3 av Sveriges mest rutinerade teamcoacher kring nyttan av teamcoaching, vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat resultat, hur en teamcoachingsprocess går till, vilka fällor som finns och vad som trendar i branschen. De delar också med sig av sina bästa teamcoachingstips.          Möt Anja Lindberg, PCC, som både coachar team och leder utbildningar i team- och gruppcoaching, Britt Weide, MCC, som coachat team i snart 20 år och Anna Sanderoth Vilkas, MCC, med bakgrund som ledare sedan 1995 samt som teamcoach sedan

Min coachresa – Klas Jansson

Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar.  Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner.  Men vilka är vi egentligen?

Hur mycket kan ett coachande förhållningssätt betyda på en arbetsplats? Marianne Björklund, rektor på Maria Park förskola i Helsingborg, är övertygad om att det förhållningssättet bidragit till att skolan i år fått utmärkelsen Årets arbetsplats inom den kommunala sektorn i Helsingborg. Här delar hon med sig av sina tankar. Ett coachande förhållningssätt leder till ett ökat självledarskap!   Jag har arbetat som ledare i snart 19 år, och trodde att jag var coachande i mitt ledarskap redan från början. Men…. När jag gick min första kurs inom coaching insåg jag att jag var lösningsfokuserad. Efter flera coachutbildningar, ledarskapscoaching och certifiering

Du har väl sett att Valberedningen söker ledamöter till ICF Sveriges styrelse?

Vill du vara med som ledamot i ICF Sveriges styrelse och medverka till med att ta oss in i en spännande framtid tillsammans med alla föreningens kompetenta och engagerade medlemmar? ICF Sverige är en ideell organisation som drivs av eldsjälar som förstått kraften i coaching och det coachande förhållningssättet och som vill bidra till ICF:s globala; Vision, Mission i enlighet med våra kärnvärden  (här kan du läsa mer om dem). Dessa utgör våra viktiga hörnpelare och återspeglar vårt förhållningssätt till vårt gemensamma arbete, till våra kunder och samverkanspartners. Vi är en solid förening med över 20 års historia i Sverige.

Vill vara vara med och utveckla ICF och coaching i Sverige

Vill du vara med som ledamot i ICF Sveriges styrelse och medverka till med att ta oss in i en spännande framtid tillsammans med alla föreningens engagerade medlemmar? Valberedningen söker ledamöter styrelsen Vi närmar oss tiden på året då vi genomför vår årliga föreningsstämma och som alltid är det i samband med den som nya ledamöter väljs till styrelsen. ICF Sverige är en ideell organisation som drivs av eldsjälar som förstått kraften i coaching och det coachande förhållningssättet och som vill bidra till ICF:s globala Vision, Mission i enlighet med våra kärnvärden. Utdrag från föreningens stagar § 4 Verksamhet Föreningen verkar för

Medlemsbrev 1 / 2023

Medlemsbrev 1 / 2023 Hej alla bästa ICF coacher och medlemmar!Det händer mycket positivt inom ICF! Här kommer en sammanfattning som omfamnar både inspiration och information! Årsmötet 2023 nalkas och det kommer en separat inbjudan med tid och datumsamt valberedningens (valberedningen@coachingfederation.se) önskemål av nya medlemmar som vill vara engagerade i nästa år och framtidens styrelse.På årsmötet kommer vi att presentera i ICF Sverige strategi som omfattar som vanligt gemensamma ICF vision, mission samt också en strategi med en budget. Vi stärker ICF-varumärket – det är tillsammans vi skapar framtiden! Att vara Certifierad Professionell Coach och ha Professionell Coaching som profession

Avgörande vägval och modet att våga

Möt Lars-Göran Halvdansson, ny medlem i ICFs redaktionsråd. Jag vet inte om ni känner till filmen Sliding doors. Filmen har i alla fall två parallella handlingar där en kvinna från London i den ena missar tåget. I den andra hinner hon med. De två olika händelserna leder till två helt olika liv. Fascinerande tanke att tänka om mitt eget liv. Vad skulle hänt om? Eller om inte? I mitt eget liv har funnits en hel del avgörande ögonblick. Det ena, som på något sätt sammanföll med starten på en enorm resa i personlig utveckling, var när jag i mitten på

Medlemsbrev nr 6 – 2022

Hej! Jag som skriver detta är ICF Sveriges nya ordförande Monica Poshman och jag tänkte börja med några ord från mig efter de första tre veckorna i uppdraget. Jag är förbluffad och imponerad över allt gediget arbete som sker bakom och framför kulisserna i denna förening. Mycket engagemang och arbete för att göra det bästa för er medlemmar. Det är ett stort nätverk att ta del av, samarbete med de andra Nordiska chapters, diskutera frågeställningar med vår Regional Manager för EMEA som sitter i Sydafrika och intressanta diskussioner i styrelsen om våra planer framgent. Vi hälsar även André Högevoll välkommen

Möt våra nya ledamöter i Etiska kommittén

Lika givet som det är att vi coacher ska följa de etiska riktlinjerna till förmån för våra klienter och för vår profession, lika svårt och otydligt kan det vara att just följa dem i mötet med klienterna. Därför finns Etiska kommittén. Till den etiska kommittén kan både coacher och klienter vända sig till med etiska frågeställningar och dilemman. Etiska kommitténs uppdrag är att förse ICF medlemmar i Sverige med information och inspiration kring etiska frågor, i huvudsak utifrån de etiska riktlinjer som alla ICF-certifierade coacher förbundit sig att följa. Etiska kommittén ger även stöd till medlemmar i etiska dilemman och

Coachande ledarskap 

    Att använda ett coachande förhållningssätt i sitt ledarskap ger många fördelar för både chef och medarbetare. I den här artikeln berättar Lena Gustafsson hur hon implementerar coaching i sitt ledarskap.   Vad betyder det att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt? För mig som chef handlar det om att i chefsrollen ta med mig den grundinställning jag som coach har att se varje människa som resursstark, villig att utvecklas och färdig att göra det. Mitt jobb blir då att arbeta med resurserna de anställda behöver och att se och stödja de utvecklingsprocesser som pågår genom att möta varje anställd