ICF Sverige presenterade coaching vid mässan Personal & Chef

   Vid Mässan Personal & Chef i Stockholm den 1-2 december medverkade ICF Sverige för att möta upp det stora intresset för coaching och ge nycklar till kvalitetssäkring för den som vill ta in coacher i sin verksamhet. En växande företeelse där vi tydligt ser att coaching på alla nivåer är med och stärker svenskt näringsliv. Coaching var i en undersökning från 2019 den näst snabbast växande branschen, efter reseindustrin. Skulle samma undersökning göras om idag skulle det förmodligen se annorlunda ut. Pandemin slog undan benen på resebranschen medan behovet av coaching på både individuell och teamnivå ökat ytterligare när

Coachande ledarskap- ett ledarskap i tiden

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC Coachande ledarskap- ett ledarskap i tiden. Varför? För att snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer tydliga krav på individens förmåga att leda sig själv. Ett coachande förhållningssätt synliggör drivkrafter och frigör motivation hos medarbetarna. Coachning växer därför snabbt som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis bland lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.   Se, bekräfta och inspirera När vi blir sedda, bekräftade, får ta ansvar och använda hela vår potential växer vi och presterar bättre. Ett coachande ledarskap möter upp omvärldens nya krav att uppnå mål, vara i

ICF Converge 2021 samlade 2 000 coacher från hela världen

    Vartannat år samlas coacher från hela världen till ett globalt utbyte på konferensen ICF Converge. I år hölls den som ett helt digitalt event för att säkra upp möjlighet att delta i en värld präglad av covid och reserestriktioner. 2 130 coacher från alla världsdelar samlades, ett deltagarrekord som med hundratals coacher överträffade tidigare konferenser. Även om olika tidszoner gör det olika bekvämt att delta drog en digital konferens deltagare från 81 olika länder. Under den 26 – 28 oktober gavs sammanlagt ett nittiotal olika presentationer, samtal och keynotes fördelade på 6 teman: Develop för den som ville

Sju sorters blommor

Vi har nog alla hört den gamla traditionen om att plocka sju sorters blommor och lägga under kudden på midsommarafton för att drömma om sin tillkommande make. Nuförtiden är framtidsperspektiven lite vidare än så och vi bjuder därför på en moderniserad variant av traditionen. Här är en midsommarövning för dig som vill få en föraning om vart du är på väg. Du behöver en bit papper, en penna och en lugn stund för att samla dina 7 blommor. Du behöver inte klättra baklänges över några gärdsgårdar eller gå 7 varv runt brunnen, bara skriv ned det första som kommer upp

Var med och bidra till coachingvärlden

Vi i redaktionsrådet (nedan) träffas ca tio gånger per år för att skapa idéer och material som kan vara till gagn för medlemmar och andra. Vi skriver artiklar, granskar andras, publicerar och håller oss á jour med det som händer inom coachingvärlden. Du hittar det vi publicerar under rubriken ”Nyheter och artiklar” på ICF Sveriges hemsida, alltså här: http://icfsverige.se/aktuellt/. Mellan oss fyra så är vi bra på lite olika saker, vi har olika skills när det gäller skrivande helt enkelt och det är så det ska vara. Vi tror också det finns många fler som har kloka saker att säga

GROW- en förändringsresa i fyra steg

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC   Att göra förändringar i sitt eget liv är inte alltid helt lätt. Gamla vanors makt kan vara stark och begränsande. Det nya och okända kan kännas skrämmande och på så vis stoppa oss från att göra en förändring.  Att samarbeta med en coach ger dig en trygg och hållbar resa mot en önskad förändring. Genom att arbeta med en förändring på ett strukturerat och medvetet sätt skapar du bästa möjliga förutsättningar för att du ska genomföra förändringen, och dessutom lära mer om dig själv på vägen.  Ett möjligheternas hav  Utveckling har

Coaching- förebyggande friskvård

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC   Livet kan ses som en naturlig och ständigt pågående utvecklingsprocess, vi lär genom hela livet.  Förändringar sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en förändring som du behöver hjälp att hantera för att du ska må bra och fungera optimal. Ibland behöver du hjälp med att skapa en förändring för att du ska må bra och fungera optimalt.  Att samarbeta med en coach är ett förebyggande friskvårdsarbete för att hitta dina egna inneboende potentialer, dina egna förmågor och styrkor. Du får också redskap för att arbeta med dina

När ska du välja en coach som din samarbetspartner på din förändringsresa?

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC En människa kan endast få utbyte av en metod i den mån hen känner att hen kan gå med på metodens grundantaganden. Coaching är samtal som utgår från att du har svaren inom dig, att du är resursstark och har vilja att ta ansvar för dina val och handlingar. Du kan endast engagera dig helt i förändringsprocessen om du har förtroende inte bara för coachen, utan även för coachingens grundantaganden.    Förändringar – en del av livet Förändringar är en del av livet, som sker vare sig du vill det eller inte.

Coaching genom tiderna

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC   Coaching är i dag ett begrepp som används i många olika sammanhang, både privat och inom företagsvärlden. Den gemensamma nämnaren är framför allt tanken om varje individs egen förmåga till förändring och ansvar, att vi alla har svaren inom oss om vad vi skall göra och vart vi skall gå i livet. Coaching fokuserar på processer för ökad medvetenhet och nya handlingar. Om vi hittar i backspegeln kan vi se att coaching inte alls är någonting nytt. Många av de beståndsdelar som är centrala i coaching hittar vi långt tillbaka i

ICF Sveriges redaktionsråd

Vi är många volontärer som jobbar inom olika områden inom ICF Sverige och det är inte lätt att komma ihåg vad alla gör och vem som är var, därför vill som är en del av redaktionsrådet presentera oss och ge dig ett ansikte så du lättare vet vem vi är och vad vi jobbar för. Vår gemensamma ambition är att förse medlemmarna och marknaden med intressanta inspel kring coaching, vad det är och hur det används men också konkreta tips användbara för egen del antingen du är coach själv eller potentiell klient. Vi försöker hålla en mix av artiklar med

Sätta och nå mål – del 2 – hur ska jag uppnå mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC     I min förra artikel, del 1, undersökte jag ett antal frågor som många klienter ställer angående att sätta upp mål för dem själva och deras liv och verksamheter. Den här artikeln är tänkt att svara på nästa steg i processen, det vill säga hur du ska uppnå de mål som du satt upp för dig själv.   Olika former av samma mål   I förra artikeln klargjorde jag att mål kunde komma antingen från visioner eller från subjektiva uppfattningar om vad som behöver förändras. När målen väl är formulerade kan

Sätta och nå mål – del 1 – hur ska jag tänka kring mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Den här artikeln svarar på en mängd frågor som mina klienter och andra ställt till mig genom åren. Jag hoppas den kan leda till mer klarhet gällande dina nuvarande och kommande mål i livet.   Sätta mål eller inte?   Ibland har jag mött människor som är obekväma med att sätta mål och därför verkligen inte vill göra det. Om du känner igen dig finns det all anledning att läsa vidare så att du kan fatta ett informerat beslut kring om det är en bra livsstrategi för dig att anamma. I