Fem tips för att förbättra ditt hemarbete

Av: Sati Bacchus, ICF Master Certified Coach, MCC   Många är vi som det sista har året fått prova på att arbeta hemma i större eller mindre utsträckning. En del hade gjort det innan och hade erfarenhet att bygga på, vad som fungerade mer eller mindre bra, och för en del var det helt nytt att plötsligt behöva sitta i hemmiljön med allt vad det innebar. Nu har de flesta i Sverige som det är aktuellt för någon form av erfarenhet när det gäller hemmakontoret.   Som i så många situationer, som vuxit ur ett plötsligt uppkommit behov, kanske inte

Stress – ett helhetsperspektiv

Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC, Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss Stress – ett helhetsperspektiv Vad som skapar en upplevelse av stress är mycket individuellt och skiljer också över tid för en och samma individ. Det som stressar dig stressar inte mig, det som stressar mig i min nuvarande situation stressar inte mig då jag befinner mig i en annan situation. Stress bör alltid ses i ur ett helhetsperspektiv. Ofta är

Stress – livsnödvändigt och helt naturligt

Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC, Vad som helst kan stressa vem som helst, av vilken anledning som helst. Stress är mycket individuellt och skiljer sig också över tid för en och samma individ. Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss   Din hjärna – din bästa vän för din överlevnad Stress är en helt naturlig reaktion för att ge dig den extra kraft och energi som du behöver för att klara

Julens dofter

En av de vanligaste utmaningarna i vårt samhälle är att hantera stress och lära sig själv bryta ett stresspåslag. När något händer i dig eller runt dig som på något sätt signalerar fara, risk eller krav aktiveras stressystemen i kroppen och du får ett stresspåslag. Förmodligen vet du hur det känns just för dig. Men hur har du det med verktygslådan för att slå av det? Visste du att dofter som aktiverar minnesmönster av välbefinnande och lugn kan vara en kraftfull nyckel? Sinnesintryck aktiverar hjärnan som i sin tur styr kroppen och likaväl som de kan aktivera ditt stressystem kan

Hur ska man bete sig när det är stiltje i samhället?

  Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Nu har vi ju levt med denna pandemistiltje med våra närmaste, vårt samhälle och världen i snart ett år och ännu har vi inget slutdatum att se fram emot. Självisolering, vaccinationer och generella nedstängningar till trots så är det ingen som vet när den här pandemin kommer att klinga av och låta oss skapa en ny värld bortom detta.   Att hitta personliga sätt att hantera det som kan underlätta vardagen nu och så länge det behövs framöver kan vara det som behövs för att hålla ut i längden. Genom

Navigating Uncertainty – Professional Coaches as Lighthouses

Här är en artikel på engelska från nättidningen HRfuture (hrfuture.net) som redaktionsrådet fått tillhanda. Den är skriven av Magdalena Nowicka Mook, CEO ICF och Svea van der Hoorn, MCC, ICF South Africa Charter Chapter. We are living and leading in times where almost nothing is predictable, where all assumptions, even those arrived at through plenty of research, data and careful contemplation, are not making much sense anymore. More importantly, best practice, and the tried and tested are not offering organisations and communities a sense of safety in stormy weather, nor offering direction of when to set sail. Lighthouses are often thought of as indicating areas

Navigating Uncertainty – Professional Coaches as Lighthouses

Här är en artikel på engelska från nättidningen HRfuture (hrfuture.net) som redaktionsrådet fått tillhanda. Den är skriven av Magdalena Nowicka Mook, CEO ICF och Svea van der Hoorn, MCC, ICF South Africa Charter Chapter. We are living and leading in times where almost nothing is predictable, where all assumptions, even those arrived at through plenty of research, data and careful contemplation, are not making much sense anymore. More importantly, best practice, and the tried and tested are not offering organisations and communities a sense of safety in stormy weather, nor offering direction of when to set sail. Lighthouses are often thought of as indicating areas

Julens dofter

En av de vanligaste utmaningarna i vårt samhälle är att hantera stress och lära sig själv bryta ett stresspåslag. När något händer i dig eller runt dig som på något sätt signalerar fara, risk eller krav aktiveras stressystemen i kroppen och du får ett stresspåslag. Förmodligen vet du hur det känns just för dig. Men hur har du det med verktygslådan för att slå av det? Visste du att dofter som aktiverar minnesmönster av välbefinnande och lugn kan vara en kraftfull nyckel? Sinnesintryck aktiverar hjärnan som i sin tur styr kroppen och likaväl som de kan aktivera ditt stressystem kan

Förändringar – outforskade möjligheter och lärdomar

Förändringar är det enda du kan vara säker på i livet.  Livet erbjuder dig förändringar, vare sig du vill det eller ej. Dessa förändringar är, om du tar lärdom av dem,  en väg till utveckling och växande i både den privata och den yrkesmässiga dimensionen av att vara människa. Varje förändring innehåller, ej ännu, utforskade möjligheter och lärdomar. Ibland vill du skapa en förändring för att du ska må bra och fungera optimalt. Ibland behöver du hantera en ej självvald förändring, för att du ska må bra och fungera optimalt.       Förändring – Fly, fäkta eller spela död

Uppgradera ert mentala operativsystem!

Konsten att jobba hjärnsmart och mentalt hållbart! Ta del av en spännande trendanalys och ny forskning som visar hur framtidens framgångsrika organisationer sätter människan i centrum för strategin. En unik möjlighet att höra om neuroledarskap, innovativa ”people-centric” företagskulturer samt hur ledare och medarbetare själva kan leva hållbart. Trine berättar även om mentala verktyg som ger oss bättre kontroll över tempot, fokuset och återhämtningen i våra liv – otippade nya vägar till ökad produktivitet, kreativitet och välbefinnande. ”Leadership today is about unlearning management and relearning being human” Javier Pladevall, CEO of Audi Volkswagen, Spain. Detta inspelade webbinarium hittar du här!

Individ- och teamcoaching är förutsättningar för Techbolagens snabba utveckling

För att techbolag överhuvudtaget ska ha en chans att konkurrera behövs hypersnabb utveckling. Detta kräver att beslutsfattande och ansvarstagande sprids ut i organisationen. För att lyckas har coachning av både individer och team visat sig vara en nyckel. I dagens tech-industri är det bara de företag som lyckas locka fram det bästa hos sina medarbetare som hänger med i den snabba utveckling och innovationstakt som råder. För att lyckas med detta är coachande förhållningssätt och metoder en stor framgångsfaktor. Detta inspelade webbinarium hittar du här!

Från Covid 19 och distansledarskap till bättre ledarskap

Enligt en dansk studie har vi fått mer gjort under en kortare arbetsdag när vi arbetat hemifrån. Vad kan vi lära oss av våra erfarenheter av ett ledarskap på distans i denna digitala tid, hur påverkas tillit, kontroll och tillhörighet? Hur ser ett bättre och mer genomtänkt ledarskap ut när vi analyserar erfarenheterna av arbete hemifrån? Den unikt långa erfarenheten av arbete hemifrån och ledarskap på distans har skapat många viktiga erfarenheter. Tillit och tillhörighet är ett par av de områden som utmanats. Utifrån våra erfarenheter och användbara analyser kan vi tydliggöra vad ledarskapet ska prioritera och inte prioritera för