Avgörande vägval och modet att våga

Möt Lars-Göran Halvdansson, ny medlem i ICFs redaktionsråd. Jag vet inte om ni känner till filmen Sliding doors. Filmen har i alla fall två parallella handlingar där en kvinna från London i den ena missar tåget. I den andra hinner hon med. De två olika händelserna leder till två helt olika liv. Fascinerande tanke att tänka om mitt eget liv. Vad skulle hänt om? Eller om inte? I mitt eget liv har funnits en hel del avgörande ögonblick. Det ena, som på något sätt sammanföll med starten på en enorm resa i personlig utveckling, var när jag i mitten på

Medlemsbrev nr 6 – 2022

Hej! Jag som skriver detta är ICF Sveriges nya ordförande Monica Poshman och jag tänkte börja med några ord från mig efter de första tre veckorna i uppdraget. Jag är förbluffad och imponerad över allt gediget arbete som sker bakom och framför kulisserna i denna förening. Mycket engagemang och arbete för att göra det bästa för er medlemmar. Det är ett stort nätverk att ta del av, samarbete med de andra Nordiska chapters, diskutera frågeställningar med vår Regional Manager för EMEA som sitter i Sydafrika och intressanta diskussioner i styrelsen om våra planer framgent. Vi hälsar även André Högevoll välkommen

Möt våra nya ledamöter i Etiska kommittén

Lika givet som det är att vi coacher ska följa de etiska riktlinjerna till förmån för våra klienter och för vår profession, lika svårt och otydligt kan det vara att just följa dem i mötet med klienterna. Därför finns Etiska kommittén. Till den etiska kommittén kan både coacher och klienter vända sig till med etiska frågeställningar och dilemman. Etiska kommitténs uppdrag är att förse ICF medlemmar i Sverige med information och inspiration kring etiska frågor, i huvudsak utifrån de etiska riktlinjer som alla ICF-certifierade coacher förbundit sig att följa. Etiska kommittén ger även stöd till medlemmar i etiska dilemman och

Coachande ledarskap 

    Att använda ett coachande förhållningssätt i sitt ledarskap ger många fördelar för både chef och medarbetare. I den här artikeln berättar Lena Gustafsson hur hon implementerar coaching i sitt ledarskap.   Vad betyder det att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt? För mig som chef handlar det om att i chefsrollen ta med mig den grundinställning jag som coach har att se varje människa som resursstark, villig att utvecklas och färdig att göra det. Mitt jobb blir då att arbeta med resurserna de anställda behöver och att se och stödja de utvecklingsprocesser som pågår genom att möta varje anställd

Mentorcoaching och Coachande Handledning (Coaching Supervision)

  Att vara coach innebär att sträva efter ständig utveckling. Sannolikt har de allra flesta också lust och behov av att samarbeta med någon som kan guida dem längs vägen. Vad passar bättre än en coach som coachar en annan coach? Detta kan göras på olika sätt och inom ICF används, utöver coaching, även Mentorcoaching och Coachande Handledning. Låt oss berätta mer. Sedan ICF startades har coachers utveckling utöver utbildning och konferensdeltagande främst skett genom Mentorcoaching. I Mentorcoaching ligger fokus på coachens utbildning och kompetensutveckling som coach och hur coachen kan nå sina certifieringar. På ICF Globals hemsida (coachingfederation.org) beskrivs

Medlemsbrev nr 5 – 2022

Medlemsbrev nr 5 – 2022 Som alltid händer det mycket inom ICF. Här kommer ett medlemsbrev och även möjligheter att engagera dig i olika möten, grupper och undersökningar och vara med och fortsätta utveckla ICF Sverige. Ny medlemsförmån från ICF Global – ICFs webbplats för medlemmar I september meddelade ICF Global att ytterligare en medlemsförmån nu har lagts till. En hemsida, via ICF Member Website Platform, som du kan anpassa efter de önskemål du har i din coachingverksamhet. Det blir inga kostnader förknippade med design, hosting eller underhåll eftersom det är på ICF:s plattform. Plattformen erbjuder ett antal förinställda designs

Vi var där, Personal och Chefsmässan!

Personal och Chefsmässan har precis gått av stapeln. Ett fullspäckat program på alla scener och montrar i massor. En mötesplats för coacher, chefer, ledare och alla som är intresserade av det senaste inom ledarskap, tekniska plattformar och det som kan underlätta och göra ledarskap och arbetsplatser bättre. Vi på ICF Sverige hade en monter där några av ICFs volontärer pratade coaching och beställarkompetens. Ett ökande intresse helt klart. ICFs syfte med att vara med på mässan är alltid att möta våra ”kunder”, medlemmar och strategiska partners. Flera av de samlande coachplattformarna var också på plats, där vi kan känna oss

Vi ser på framtiden med en känsla av hopp!

I en intervju med Wake Me Up, och Julia Karhu får vi just den känslan. Inom ICF finns verksamhetsområdet ICF Foundation som arbetar med välgörenhet och sammanför professionella coacher med lämpliga organisationer för att genom coaching underlätta social utveckling. I den här intervjun berättar Julia Karhu om Wake Me Up och deras arbete för att stärka ungas psykiska hälsa. Wake Me Ups mission är att väcka ungas drömmar och hopp om framtiden och stötta deras kraft att ta sig dit. I förra veckans SVD läste vi om att ” I Sverige finns runt 150 000 unga i åldrarna 16–29 som varken

Medlemsbrev nr 4, 2022

Medlemsutskick nr 4, 2022 Varmt välkomna tillbaka efter semestern! Hoppas din semester varit bra! Det händer som alltid mycket inom coachingvärlden och vi vill dela med oss av detta till alla våra medlemmar! ICF Global styrelse kommer till Sverige 29 september Vi välkomnar fyra representanter från ICF Globala styrelse till Stockholm. Dessa fyra representerar ICF Professional Coaches och anordnar ett event i samband med Personal & Chef mässan i Stockholm. Eventet äger rum den 29 september 2022 klockan 13.30 – 15.30 på Viktoria Tower – konferenscenter (bredvid Kistamässan). ICF medlemmar i samtliga nordiska chapters är inbjudna till eventet. Det kommer

ICF Eko-system och hur vi inom ICF Sverige arbetar för våra medlemmar

ICF Ecosystem och hur vi inom ICF Sverige arbetar för våra medlemmar 2021 presenterade ICF det globala varumärket: ICF Ecosystem. ICF:s ekosystem speglar ICF:s intressen inom olika områden av coaching branschen och representeras i ICF Ecosystem av sex separata ”Family organizations”. ICF Global har ett strategiskt långsiktigt samarbetsavtal med PwC Global (PriceWaterhouseCoopers), som är ett av världens största konsultbolag, med syfte att vidareutveckla certifieringsarbetet och själva medlemsorganisationen. Läs mer om ICF Ecosystem på ICF Global där också den visuella bilden av ICF Ecosystem framgår: https://coachingfederation.org/about/the-icf-ecosystem . Under hösten kommer ICF Global kommunicera till alla individuella medlemmar om dessa olika 6

NY STYRELSE ORDFÖRANDE – Vill du vara med och leda ICF Sverige in i en spännande framtid

INTERNATIONAL COACHING FEDERATION (ICF) SÖKER STYRELSE-ORDFÖRANDE Vill du vara med och leda ICF Sverige in i en spännande framtid tillsammans med alla föreningens kompetenta och engagerade medlemmar? Då kan du vara den styrelseordförande vi söker! Ansök innan 25 september VI är en solid förening med över 20 års historia i Sverige. Globalt har ICF idag fler än 50 000 aktiva medlemmar i fler än 150 länder. I Sverige finns över 700 ICF-certifierade coacher vilket gör oss till det femte största landet i Europa sett till antalet certifierade coacher. För närvarande är vi omkring 450 medlemmar i Sverige. Vi har gjort