Coachverktyg – Pomodorometoden

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa människor att hantera och skapa förändringar. Som coach är din närvaro i mötet med den du coachar, ditt aktiva lyssnade och dina kraftfulla frågor de allra viktigaste verktygen för att lotsa din klient från ett nuvarande läge till ett önskat läge. Som coach kan du även använda andra typer av verktyg / övningar för att skapa kreativitet, ökad medvetenhet och nya perspektiv i processen. I den här artikelserien delar vi med oss av verktyg som vi hoppas kan berika dig och din coaching. I dag delar vi verktyget ”Pomodorometoden”, ett verktyg som hjälper

ICF Sverige Strategisk Partner inom Välgörenhet – Wake Me Up

Pressmeddelande ICF Sverige ICF Sverige Strategisk Partner inom Välgörenhet – Wake Me Up Inom ICF finns verksamhetsområdet ICF Foundation som arbetar med välgörenhet och sammanför professionella coacher med lämpliga organisationer för att genom coaching underlätta social utveckling. Med hjälp av partnerskap inom välgörenhet visar vi att coachning kan användas för att stärka organisationer över hela världen och göra coaching till en integrerad del av ett välmående samhälle. Wake Me Up (WMU) är en ideell förening vars ändamål är att arbeta för ett ökat välmående hos ungdomar. WMU erbjuder kostnadsfri coaching för ungdomar 16-22 år i syfte att främja välmående och

Min Coachresa – Christine Kiliam

Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar. Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner. Men vilka är vi egentligen?

Min Coachresa – Kristina Rosén

Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar. Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner. Men vilka är vi egentligen?

Coachverktyg – Svälj den fulaste grodan först

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa människor att hantera och skapa förändringar. Som coach är din närvaro i mötet med den du coachar, ditt aktiva lyssnade och dina kraftfulla frågor de allra viktigaste verktygen för att lotsa din klient från ett nuvarande läge till ett önskat läge. Som coach kan du även använda andra typer av verktyg / övningar för att skapa kreativitet, ökad medvetenhet och nya perspektiv i processen. I den här artikelserien delar vi med oss av verktyg som vi hoppas kan berika dig och din coaching. I dag delar vi verktyget ”Svälj den fulaste grodan först”,

Min Coachresa – Anna Sanderoth Vilkas

Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar. Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner. Men vilka är vi egentligen?

Min Coachresa – Linda Holmgren

Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar. Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner. Men vilka är vi egentligen?

Coachande ledarskap- ett ledarskap i tiden

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC   Idag är både coaching och neurovetenskap (kunskap om hjärnans funktion) aktuella ämnen i många sammanhang. Det är intressant att se att neurovetenskapen ger förklaringar till varför coaching fungerar så bra som kommunikationsform och som redskap för att skapa eller hantera förändringar. Den nya vetenskapen och forskningen lyfter fram de biologiska drivkrafterna bakom vårt sociala beteende. Denna kunskap kan vi använda för att kommunicera effektivare.   Coachande förhållningssätt – helt naturligt Ett coachande förhållningssätt är ett naturligt och engagerat sätt att förhålla sig till sina medmänniskor – som stärker och utvecklar.  Sett ur ett evolutionsperspektiv

ICF Sverige presenterade coaching vid mässan Personal & Chef

   Vid Mässan Personal & Chef i Stockholm den 1-2 december medverkade ICF Sverige för att möta upp det stora intresset för coaching och ge nycklar till kvalitetssäkring för den som vill ta in coacher i sin verksamhet. En växande företeelse där vi tydligt ser att coaching på alla nivåer är med och stärker svenskt näringsliv. Coaching var i en undersökning från 2019 den näst snabbast växande branschen, efter reseindustrin. Skulle samma undersökning göras om idag skulle det förmodligen se annorlunda ut. Pandemin slog undan benen på resebranschen medan behovet av coaching på både individuell och teamnivå ökat ytterligare när

Coachande ledarskap- ett ledarskap i tiden

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC Coachande ledarskap- ett ledarskap i tiden. Varför? För att snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer tydliga krav på individens förmåga att leda sig själv. Ett coachande förhållningssätt synliggör drivkrafter och frigör motivation hos medarbetarna. Coachning växer därför snabbt som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis bland lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.   Se, bekräfta och inspirera När vi blir sedda, bekräftade, får ta ansvar och använda hela vår potential växer vi och presterar bättre. Ett coachande ledarskap möter upp omvärldens nya krav att uppnå mål, vara i

ICF Converge 2021 samlade 2 000 coacher från hela världen

    Vartannat år samlas coacher från hela världen till ett globalt utbyte på konferensen ICF Converge. I år hölls den som ett helt digitalt event för att säkra upp möjlighet att delta i en värld präglad av covid och reserestriktioner. 2 130 coacher från alla världsdelar samlades, ett deltagarrekord som med hundratals coacher överträffade tidigare konferenser. Även om olika tidszoner gör det olika bekvämt att delta drog en digital konferens deltagare från 81 olika länder. Under den 26 – 28 oktober gavs sammanlagt ett nittiotal olika presentationer, samtal och keynotes fördelade på 6 teman: Develop för den som ville

Sju sorters blommor

Vi har nog alla hört den gamla traditionen om att plocka sju sorters blommor och lägga under kudden på midsommarafton för att drömma om sin tillkommande make. Nuförtiden är framtidsperspektiven lite vidare än så och vi bjuder därför på en moderniserad variant av traditionen. Här är en midsommarövning för dig som vill få en föraning om vart du är på väg. Du behöver en bit papper, en penna och en lugn stund för att samla dina 7 blommor. Du behöver inte klättra baklänges över några gärdsgårdar eller gå 7 varv runt brunnen, bara skriv ned det första som kommer upp