ICF tar certifieringsprocessen till nästa nivå

ICF tar certifieringsprocessen till nästa nivå Certifieringsprocessen för coacher, och ackrediteringen för utbildningsföretag, uppdateras nu av ICF för att bli tydligare och för att motsvara de högt ställda krav och förväntningar som finns på en ICF-certifiering och den ICF-certifierade coachen. De olika utbildningsnivåerna kommer framöver att heta; Level 1 (tidigare ACSTH) Level 2 (tidigare ACTP) Level 3 (ny). Dessa är utbildningsmässigt anpassade för de olika certifieringsnivåerna ACC, PCC resp MCC (de ändrar inte namn). Viktigt: Coacher som redan har utbildning enligt nuvarande system, såsom ACTP eller ACSTH, och som vill söka ny eller högre certifiering påverkas INTE – mer än

När ska du välja en coach som din samarbetspartner på din förändringsresa?

Internationella Coachveckan 16-22 maj Varje år går den internationella coachveckan ut i världen för att sprida kunskap och inspiration om coaching och dess positiva effekter för individ, organisation och världen. Redaktionsrådet ICF Sverige har letat i vårt artikelarkiv och där hittat artiklar som vi vill lyfta som vårt bidrag till att synliggöra coachingens kraft och mångfald. I dag kan du läsa artikeln: När ska du välja en coach som din samarbetspartner på din förändringsresa?   En människa kan endast få utbyte av en metod i den mån hen känner att hen kan gå med på metodens grundantaganden. Coaching är samtal som utgår från

Coaching- förebyggande friskvård

Internationella Coachveckan 16-22 maj Varje år går den internationella coachveckan ut i världen för att sprida kunskap och inspiration om coaching och dess positiva effekter för individ, organisation och världen. Redaktionsrådet ICF Sverige har letat i vårt artikelarkiv och där hittat artiklar som vi vill lyfta som vårt bidrag till att synliggöra coachingens kraft och mångfald. I dag kan du läsa artikeln: Coaching- förebyggande friskvård Livet kan ses som en naturlig och ständigt pågående utvecklingsprocess, vi lär genom hela livet.  Förändringar sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en förändring som du behöver hjälp att hantera för att du ska

Vad gör en coach, egentligen?

Internationella Coachveckan 16-22 maj Varje år går den internationella coachveckan ut i världen för att sprida kunskap och inspiration om coaching och dess positiva effekter för individ, organisation och världen. Redaktionsrådet ICF Sverige har letat i vårt artikelarkiv och där hittat artiklar som vi vill lyfta som vårt bidrag till att synliggöra coachingens kraft och mångfald. I dag kan du läsa artikeln: Vad gör en coach, egentligen? Vad gör en coach? Coach är ett ord som används i många olika sammanhang – kostcoach, hälsocoach, träningscoach, hundcoach, fotbollscoach, livscoach, viktcoach, relationscoach, affärscoach, karriärcoach, jobbcoach etc. Men vi kan ställa oss frågan; Vad gör en

Coaching – Vad, hur och när?

Internationella Coachveckan 16-22 maj Varje år går den internationella coachveckan ut i världen för att sprida kunskap och inspiration om coaching och dess positiva effekter för individ, organisation och världen. Redaktionsrådet ICF Sverige har letat i vårt artikelarkiv och där hittat artiklar som vi vill lyfta som vårt bidrag till att synliggöra coachingens kraft och mångfald. I dag kan du läsa artikeln: Coaching – Vad, hur och när? Vad? Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande. Coaching kan beskrivas som processer som frigör och utvecklar en människas eller grupps potential. Coaching är ett sätt att kommunicera

Coaching- så mycket mer än positivt tänkande

Internationella Coachveckan 16-22 maj Varje år går den internationella coachveckan ut i världen för att sprida kunskap och inspiration om coaching och dess positiva effekter för individ, organisation och världen. Redaktionsrådet ICF Sverige har letat i vårt artikelarkiv och där hittat artiklar som vi vill lyfta som vårt bidrag till att synliggöra coachingens kraft och mångfald. I dag kan du läsa artikeln: Coaching – så mycket mer än positivt tänkande Det finns en utbredd bild av coaching som en hurtig form av peppning där man utan reflektion pushar människor till att tänka positivt och tro på sig själv. Så enkelt är det inte.

Vad du kan vara trygg med när du anlitar en coach från ICF.

Internationella Coachveckan 16-22 maj Varje år går den internationella coachveckan ut i världen för att sprida kunskap och inspiration om coaching och dess positiva effekter för individ, organisation och världen. Redaktionsrådet ICF Sverige har letat i vårt artikelarkiv och där hittat artiklar som vi vill lyfta som vårt bidrag till att synliggöra coachingens kraft och mångfald. I dag kan du läsa artikeln: Vad du kan vara trygg med när du anlitar en coach från ICF   Coaching är numer en etablerad profession som också blir ett slags samtalsmetodikens hantverk. Genom praktisk träning lär sig coachen lyssna, hitta rätt ton i frågor och arbeta

Min Coachresa – Anna Eriksson

Coaching är en bransch som bygger på en gemensam metod med tusentals tillämpningar. Coachens roll är inte att vara experten i samtalet. Det är du som blir coachad som vet det du behöver veta för att nå dina mål. Din coach stöttar dig i att utforska de möjligheter och hinder just du står inför. I ett coachsamtal är det du som klient som har talutrymmet och ni är båda fokuserade på dig, ditt utforskande och dina lösningar. Professionella coacher tonar ner sig själva och fokuserar på dig. Din coach blir din personliga och professionella samtalspartner. Men vilka är vi egentligen?

Coaching Stärker Näringslivet. En bilaga som når ca 300 000 läsare i hela Sverige

ICF Sverige i samarbete med Svd och bilaga – Coaching Stärker Näringslivet. En bilaga som når ca 300 000 läsare i hela Sverige International Coaching Federation, ICF, är den ledande globala organisationen för coacher och coaching. Med visionen ”Coaching är en integrerad del av ett framgångsrikt samhälle där varje ICF-medlem representerar den högsta kvaliteten av professionell coaching” leder ICF vägen för att sätta höga standarder för branschen. Bilagan – Coaching stärker näringslivet når ut till nästan 300 000 läsare i hela Sverige. https://issuu.com/human-performance/docs/coaching Här kan du läsa om flera av ICF Sveriges ackrediterade ICF coacher och utbildningsföretag! www.coachingfederation.se För mer

Tack Sati!

Vi i redaktionsrådet vill tacka dig Sati för all tid och allt engagemang som du bidragit med som volontär. Vi har fått tagit del av ditt engagemang och blivit inspirerade din kunskap. Vi kommer att sakna dig och önskar dig varmt lycka till framöver / Redaktionsrådet ICF Sverige Sati Bacchus. Glatt överraskad blev jag när jag för 2 år sen blev medlem i ICF Sverige och fick syn på dig Sati Bacchus. Första gången våra vägar korsades var i ett yogasammanhang. Du var min yogalärare. Redan på den tiden var skrivande ett av dina uttrycksmedel. Nu har jag ju följt

Ny volontär – Redaktionsrådet

Vi har fått en ny medlem i redaktionsrådet, läs hur hennes nyupptäckta passion tagit henne hit. Välkommen Elisabeth Björkbom!     Där satt jag på centralen i Malmö. Människor passerade, vissa halvspringande, andra småpratande i grupp. Någon satt och halvsov, en annan vankade fram och tillbaka en tredje, djupt stirrande ner i telefonen. En stressad småspringande man med halkiga skor försökte parera alla långsamgående och stillastående personer samtidigt som han pratade så högt så att hälften vore nog. På en tågstation hittar man det mesta. Mitt uppdrag var att registrera olika karaktärer, att kartlägga beteenden, skapa mig en bild av,

Coachverktyg – Pomodorometoden

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa människor att hantera och skapa förändringar. Som coach är din närvaro i mötet med den du coachar, ditt aktiva lyssnade och dina kraftfulla frågor de allra viktigaste verktygen för att lotsa din klient från ett nuvarande läge till ett önskat läge. Som coach kan du även använda andra typer av verktyg / övningar för att skapa kreativitet, ökad medvetenhet och nya perspektiv i processen. I den här artikelserien delar vi med oss av verktyg som vi hoppas kan berika dig och din coaching. I dag delar vi verktyget ”Pomodorometoden”, ett verktyg som hjälper