ICF Sverige verkar för att skapa strategiska partnerskap med företag och organisationer som delar ICF:s vision, mission och värderingar.

foretagana-logo
Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar och erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Oavsett hur företagaren definierar framgång!

ICF (International Coaching Federation) är det globala branschorganet för professionella coacher och i Sverige är ICF det nationella coachbranschförbundet inom företagarna. Som medlem i ICF Sverige har du 30 procent rabatt på medlemskapet i företagarna.

trr_logo_lila_300dpi

Företag ställer om och kompetensväxlar, branscher strukturomvandlas och globaliseringen flyttar jobb över världen. I dessa förändringars tid står TRR – Trygghetsrådet stadigt och skapar framgångsrik omställning som ett smörjmedel på svensk arbetsmarknad.

TRR stöttar uppsagda med personlig rådgivning, seminarier och praktiska övningar. Det kan till exempel handla om att söka jobb, vässa cv och Linkedin-profil, intervjuteknik eller kanske starta eget företag. TRR stöttar även företag – före, under och efter en omställning. TRR rustar chefer och fackligt förtroendevalda i deras roll, som ofta är utsatt och tuff men sällan tränad. En omställning lämnar ingen oberörd. TRR har erfarenhet av hur företag kan kommunicera för att nå fram och komma vidare.

WMU logga

Wake Me Up (WMU) är en ideell förening vars ändamål är att arbeta för ett ökat välmående hos ungdomar. Föreningen utgår från världshälsoorganisationens definition av psykisk hälsa och arbetar utefter forskning inom välmående. WMU startades 2018 och erbjuder kostnadsfri coaching för ungdomar 16-­22 år i syfte att främja välmående och möjliggöra stöd vid personlig utveckling.

WMU:s coaching sker via en app för videosamtal där unga 16­-22 år kan boka sina tider med professionella coacher. WMU möjliggör detta genom att anta utbildade coacher som ställer upp med sin tid ideellt. Utöver coaching till ungdomar erbjuder WMU kostnadsfri föreläsning om välmående för gymnasium och övriga verksamheter med målgruppen unga 16­-22 år.

WMU är en partner inom ICF Foundation/Välgörenhet.