ICF:s kompetenser för teamcoaching – bortom individuell coaching

Introduktion
Ett team vill prestera bra och över tid och därför är det viktigt med kontinuerlig teamutveckling. Som ett resultat av detta ökar teamcoaching i snabb takt.
Teamcoaching hjälper team att jobba mot hållbara resultat och kontinuerlig utveckling. Teamcoaching har blivit allt viktigare inom företagsvärlden då kvalificerade team behöver uppnå gemensamma mål, vara kontinuerligt innovativa och anpassa sig snabbt efter interna och externa förändringar. Teamcoaching faller under begreppet
teamutveckling, tillsammans med följande metoder: Teambuilding, teamutbildning, teamkonsulting, teammentoring, teamfacilitering och teamcoaching.

Läs den engelska originaltexten på coachfederation!