Definition

ICF definierar coaching som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential.
Coaching syftar till att främja, identifiera och utveckla personliga, yrkesmässiga eller affärsmässiga mål, samt att utveckla och genomföra en strategi eller plan för att uppnå målen.

ICF har definierat 8 Kärnkompetenser samt Etiska riktlinjer som tillsammans utgör kärnan i de färdigheter en professionellt utbildad coach skall besitta och demonstrera. Dessa kärnkompetenser och etiska riktlinjer har utvecklats för att stödja en bättre förståelse för de färdigheter och synsätt som används inom coaching, enligt ICF. Kärnkompetenserna såväl som de etiska riktlinjerna utgör grunden i ICF:s certifieringsprocess. En coach som är utbildad och certifierad i enlighet med ICF:s krav och definition arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

På denna grund är det coachens ansvar att:

  • Utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det klienten vill uppnå genom aktivt lyssnande och närvaro
  • Uppmuntra klienten till självinsikt genom direkt kommunikation
  • Ställa kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningar
  • Skapa goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg

Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre.