ICF Sverige är den svenska branchorganisationen för professionellt utbildade och certifierade coacher och grundades 2008. ICF Sverige är en ideell organisation som drivs av eldsjälar som förstått kraften i coaching och det coachande förhållningssättet och som vill bidra till att göra coaching till en integrerad del av ett välmående samhälle.  

ICF Sverige anordnar fortbildningar, events, nätverksträffar mm i syfte att främja våra medlemmars intressen. ICF Sverige delar ICF globals vision, mission, kärnvärderingar samt den strategiska inriktningen och har som uppgift att sprida och effektuera dessa på den svenska coachingmarknaden.

Styrelsen ICF Sverige

Ordförande

Ansvarig partnerskap utbildare

Monika Rodgers
Stockholm

Kassör

Ansvarig strategiska partners

Jessica Huge
Stockholm

Vice ordförande | Eventansvarig

Certifierings- & Etik ansvarig

Annica Lögdlund
Norrköping

Marknads-och kommunikationsansvarig

Medlemsansvarig

Sekreterare

Lisa Sandborgh
Stockholm

Administration

Hanterar löpande ärenden inom ekonomi, hemsidan och övriga IT stöd på uppdrag av styrelsen.

Ekonomi

IT | Web

Etiska Kommittén

Etiska kommitténs uppgift är att stötta ICF Sveriges medlemmar, klinter samt bistå styrelsen i frågor relaterade till etiska dilemman som kan uppstå i rollen som professionell coach. Kommitténs uppgift är även att förse den svenska coachmarknaden med information, fortbildningar och seminarier kopplade till ICFs etiska riktlinjer.

Helga Öst
Bollebygd

Certifiering

Syftet med området certifiering är att stötta våra medlemmar med frågor relaterade till ICF:s certifieringsprocesser samt informera om vad det innebär att vara certifierad av ICF.

Certifiering

Malin Boström
Linköping

Certifiering

Annica Lögdlund
Norrköping

Kunskap och Utveckling

Syftet med området kunskap och utveckling är att stötta våra medlemmar inom olika tematiska områden där coaching tillämpas.

Teamcoaching

Coaching Supervision
Handledning

Coaching Supervision
Handledning

Ankie Roth
Eskilstuna

Forbildningsgruppen

Fortbildningsgruppen är den enhet inom ICF Sverige som samordnar och erbjuda fortbildningsaktiviteter för såväl medlemmar som andra intressenter.

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet publicerar nyheter inom coachområdet på ICFs hemsida samt i sociala medier.  De skriver om forskning, metodik, olika tillämpningsområden inom coaching med mera. Har du önskemål, uppslag, tips eller vill bidra med en text du själv skrivit är du varmt välkommen att höra av dig till någon i redaktionsrådet.

Sabina Fredes
Stockholm
Klas Jansson
Stockholm

Coachpodden

ICF Sverige har en egen poddcast där vi sprider kunskap om coaching till såväl våra medlemmar som andra som är intresserade av coaching och vad coaching är.
Du hittar Podden på alla plattformar där poddar finns samt även här på hemsidan

Göteborg
Anna Grassotti
Stockholm

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå ordförande samt ledamöter till styrelsen. Hur roller i övrigt fördelas inom styrelsen, inklusive vice ordförande mm, faller inom ramen för den nya styrelsens uppdrag och interna arbete. Val till styrelsen genomförs vid årsmötet. Årsmötet hålls normalt under april månad. Har du förslag på kandidater till styrelsen, eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du välkommen att höra av dig till valberedningen!

Dennis Larsson
Stockholm

Maria Claesson
Jönköping