ICF Sverige är den svenska branchorganisationen för professionellt utbildade och certifierade coacher och grundades 2008. ICF Sverige är en ideell organisation som drivs av eldsjälar som förstått kraften i coaching och det coachande förhållningssättet och som vill bidra till att göra coaching till en integrerad del av ett välmående samhälle.  

ICF Sverige anordnar fortbildningar, events, nätverksträffar mm i syfte att främja våra medlemmars intressen. ICF Sverige delar ICF globals vision, mission, kärnvärderingar samt den strategiska inriktningen och har som uppgift att sprida och effektuera dessa på den svenska coachingmarknaden.

Styrelsen ICF Sverige

Ordförande

Strategiska Partners

Monika Rodgers
Stockholm

Kassör

Tematiska Kunskapsområden

Jessica Huge
Stockholm

Medlemmar & Utveckling

Certifiering & Etik

Annica Lögdlund
Norrköping

Fortbildning

Lars Lagerstedt
Stockholm

Administration

Hanterar löpande ärenden inom ekonomi, hemsidan och övriga IT stöd på uppdrag av styrelsen.

Ekonomi

IT | Web

Etiska Kommittén

Etiska kommitténs uppgift är att stötta ICF Sveriges medlemmar, klinter samt bistå styrelsen i frågor relaterade till etiska dilemman som kan uppstå i rollen som professionell coach. Kommitténs uppgift är även att förse den svenska coachmarknaden med information, fortbildningar och seminarier kopplade till ICFs etiska riktlinjer.

Kunskap och Utveckling

Syfet med området kunskap och utveckling är att stötta våra medlemmar inom olika tematiska områden där coaching tillämpas.

Teamcoaching

Coaching Supervision
Handledning

Coaching Supervision
Handledning

Ankie Roth
Eskilstuna

Forbildningsgruppen

Syfte: Att samordna och erbjuda fortbildningsaktiviteter för såväl medlemmar som andra intressenter.

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet publicerar nyheter inom coachområdet på ICFs hemsida samt i sociala medier.  De skriver om forskning, metodik, olika tillämpningsområden inom coaching med mera. Har du önskemål, uppslag, tips eller vill bidra med en text du själv skrivit är du varmt välkommen att höra av dig till någon i redaktionsrådet.

Sabina Fredes
Stockholm
Klas Jansson
Stockholm

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå ordförande samt ledamöter till styrelsen. Hur roller i övrigt fördelas inom styrelsen, inklusive vice ordförande mm, faller inom ramen för den nya styrelsens uppdrag och interna arbete. Val till styrelsen genomförs vid årsmötet. Årsmötet hålls normalt under april månad. Har du förslag på kandidater till styrelsen, eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du välkommen att höra av dig till valberedningen!

Dennis Larsson
Stockholm

Maria Claesson
Jönköping