ICF Sverige är den svenska branchorganisationen för professionellt utbildade och certifierade coacher och grundades 2008. ICF Sverige är en ideell organisation som drivs av eldsjälar som förstått kraften i coaching och det coachande förhållningssättet och som vill bidra till att göra coaching till en integrerad del av ett välmående samhälle.  

ICF Sverige anordnar fortbildningar, events, nätverksträffar mm i syfte att främja våra medlemmars intressen. ICF Sverige delar ICF globals vision, mission, kärnvärderingar samt den strategiska inriktningen och har som uppgift att sprida och effektuera dessa på den svenska coachingmarknaden.

Styrelsen ICF Sverige

Ordförande

Dennis Larsson
Stockholm
tf. IT | Webb

Vice Ordförande

Katarina Callaghan
Halmstad
Utbildning | Etik

Ekonomi

Vakant

Styrelseledamot

Caroline Rosado
Stockholm
Medlem

Styrelseledamot

Malin Avalon Engqvist
Malmö
Marknadsföring & Kommunikation

Styrelseledamot

Partners

Styrelseledamot

Peter Englén
Stockholm
Forskning

Styrelseledamot

Lars Lagerstedt
Stockholm
Program

Suppleant

Lena Sobel
Västerås
Kompetens

Administration | Ekonomi | Webb | IT

Administration hanterar alla löpande ärenden inom ekonomi, medlemsadministration, hemsida och övriga IT stöd.

Administration | Ekonomi

IT | Webmaster

Vakant

Etiska Rådet

Etiska rådets uppgift är att stötta  ICF Sveriges medlemmar i frågor relaterade till etiska dilemman som kan uppstå i rollen som professionell coach. Rådets uppgift är även att förse den svenska coachmarknaden med information, fortbildningar och seminarier kopplade till ICFs etiska riktlinjer. Etiska rådets medlemmar väljs på två år och sammanträder en gång i månaden.

Etiska Rådet

Etiska Rådet

Anita Edvinsson
Höganäs

Etiska Rådet

Anna Byström
Stockholm

Etiska Rådet

Etiska Rådet

Vakant

Forskningsforum

ICF Sveriges forskningsforum verkar för att sprida och stödja aktuell forskning och vetenskap om coaching. Skapar utrymme och dialog med fokus på gemensamt lärande och kunskapsutveckling

Forskningsforum

Agneta Lundgren
Stockholm

Forskningsforum

Peter Englén
Stockholm

Forskningsforum

Vakant

Utbildning och Certifiering

Utbildning och certifiering ansvarar för att information om ackrediterade utbildningar i Sverige samt certifieringsprocesser finns tillgängliga för ICF Sveriges medlemmar samt svarar på frågor relaterade till utbildning och certifiering.

Certifiering

Utbildning

Programgruppen

Programgruppen inom ICF Sverige ansvarar för och arrangerar olika typer av fortbildningsevent, möten och aktiviteter i syfte att skapa värde för våra medlemmar och andra intressenter.

Programgruppen

Programgruppen

Stockholm

Programgruppen

Programgruppen

Programgruppen

Stockholm

Programgruppen

Ulrika Eklund
Stockholm

Programgruppen

Vakant

Programgruppen

Vakant

Programgruppen

Vakant

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet publicerar nyheter inom coachområdet på ICFs hemsida samt i sociala medier.  De skriver om forskning, metodik, olika tillämpningsområden inom coaching med mera. Har du önskemål, uppslag, tips eller vill bidra med en text du själv skrivit är du varmt välkommen att höra av dig till någon i redaktionsrådet.

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Stockholm

Redaktionsrådet

ICF Coachpodden

ICF Sverige har en egen podcast där vi ger röst till professionell coaching i syfte att och öka förståelsen för vad coaching är och vad som kan möjliggöras med Professionell Coaching. Feedback och idéer inför kommande avsnitt är alltid varmt välkommet.

ICF Coachpodden

ICF Coachpodden

Stockholm

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå styrelse och ledamöter i ICFs styrelse och etiska råd och som ett led i detta undersöka vilka av nuvarande ledamöter som vill kvarstå, och vilka volontärer som kan vara intresserade och aktuella för uppdrag. Uppdraget innefattar också att föreslå en ordförande. Hur roller i övrigt fördelas inom styrelsen, inklusive vice ordförande, och i har vi inte uppfattat ligger i valberedningens uppdrag utan detta faller inom ramen för den nya styrelsens uppdrag och interna arbete. Detsamma gäller rollfördelning inom etiska rådet. Val till styrelsen och etiska rådet genomförs vid årsmötet varje år. Årsmötet hålls normalt under april månad. Har du förslag på kandidater till styrelsen, eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du välkommen att höra av dig till valberedningen!

Valberedningen

Johan Hederstedt
Nyköping

Valberedningen

Liise Dahlqvist
Göteborg

Valberedningen

Sammankallande
Malmö