ICF Sverige är den svenska branchorganisationen för professionellt utbildade och certifierade coacher och grundades 2008. ICF Sverige är en ideell organisation som drivs av eldsjälar som förstått kraften i coaching och det coachande förhållningssättet och som vill bidra till att göra coaching till en integrerad del av ett välmående samhälle.  

ICF Sverige anordnar fortbildningar, events, nätverksträffar mm i syfte att främja våra medlemmars intressen. ICF Sverige delar ICF globals vision, mission, kärnvärderingar samt den strategiska inriktningen och har som uppgift att sprida och effektuera dessa på den svenska coachingmarknaden.

Styrelsen ICF Sverige

Ordförande

Monica Poshman
Stockholm

Vice Ordförande

Lena Asplund Sander
Stockholm
Partnerskap

Kassör

Zarrina Alieva
Malmö
Medlem

Styrelseledamot

Jesica Huge
Stockholm
Kunskap & Utveckling

Styrelseledamot

André Högevoll
Göteborg
Marknadsföring & Kommunikation

Styrelseledamot

Malin Avalon Engqvist
Malmö
Marknadsföring & Kommunikation

Styrelseledamot

Lars Lagerstedt
Stockholm
Fortbildning | Utbildningsföretag | Certifiering

Suppleant

Madeleine Hermansson Thors
Stockholm
Suppleant

Ekonomi | Webb | IT

Hanterar löpande ärenden inom ekonomi, hemsidan och övriga IT stöd på uppdrag av styrelsen.

Ekonomi

IT | Web

Medlem

Medlemsgruppen uppgift är att anordna coachacirklar, medlemsmöten samt svara på löpande frågor om medlemskap i ICF.

Etiska Kommittén

Etiska kommitténs uppgift är att stötta ICF Sveriges medlemmar, klinter samt bistå styrelsen i frågor relaterade till etiska dilemman som kan uppstå i rollen som professionell coach. Kommitténs uppgift är även att förse den svenska coachmarknaden med information, fortbildningar och seminarier kopplade till ICFs etiska riktlinjer.

Kunskap och Utveckling

Syfet med området kunskap och utveckling är att stötta våra medlemmar inom olika tematiska områden där coaching tillämpas.

Teamcoaching

Coaching Supervision
Handledning

Coaching Supervision
Handledning

Ankie Roth
Eskilstuna

Karriärcoaching

Vakant

Ledarskapscoaching

Vakant

Hälsocoaching

Vakant

Livscoaching

Vakant
Ulrika Eklund
Stockholm
Mia Ax
Stockholm

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet publicerar nyheter inom coachområdet på ICFs hemsida samt i sociala medier.  De skriver om forskning, metodik, olika tillämpningsområden inom coaching med mera. Har du önskemål, uppslag, tips eller vill bidra med en text du själv skrivit är du varmt välkommen att höra av dig till någon i redaktionsrådet.

Sabina Fredes
Stockholm

ICF Coachpodden

ICF Sverige har en egen podcast där vi ger röst till professionell coaching i syfte att och öka förståelsen för vad coaching är och vad som kan möjliggöras med Professionell Coaching. Feedback och idéer inför kommande avsnitt är alltid varmt välkommet.

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå ordförande samt ledamöter till styrelsen. Hur roller i övrigt fördelas inom styrelsen, inklusive vice ordförande mm, faller inom ramen för den nya styrelsens uppdrag och interna arbete. Val till styrelsen genomförs vid årsmötet. Årsmötet hålls normalt under april månad. Har du förslag på kandidater till styrelsen, eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du välkommen att höra av dig till valberedningen!

Maria Gunnarsson
Stockholm

Mikael Laweby
Linköping