En certifiering från ICF är giltig i 3 år och behöver således förnyas för att förbli giltig. Samtliga omcertifieringsprocesser hanteras online av ICF Global i USA.

Krav för omcertifiering – Associate Certified Coach ACC

För att förnya en ACC certifiering behöver coachen påvisa att hen genomfört minst 40 timmars fortbildning samt erhållit motsvarande CCE poäng (Continuing Coach Education Units).  Samtliga CCE poäng och mentorcoaching behöver vara genomförda under de tre åren som passerat sedan coachen fick sin senaste ACC certifiering godkänds och vara fördelade enligt nedan:

  • Under en period av minst tre månader erhållit 10 timmars mentorcoaching. *
  • Minst 24 timmas fortbildning inom ICF:s kärnkompetenser (Core Competencies) varav:
  • Max 16 timmars resursutveckling. (Resource Development)

* Mentorcoaching för ACC certifiering måste levereras av en coach som har en giltig PCC eller MCC certifiering alternativt förnyat sin ACC certifiering vid minst ett tillfälle.

Krav för omcertifiering – Professional Certified Coach PCC samt Master Certified Coach MCC

För att förnya en PCC eller MCC certifiering behöver coachen påvisa att hen genomfört minst 40 timmars fortbildning samt erhållit motsvarande CCE poäng (Continuing Coach Education Units). Samtliga 40 timmars fortbildning behöver vara genomförda under de tre åren som passerat sedan coachen fick sin senaste certifiering godkänds och vara fördelade enligt nedan:

Frågor och svar

FRÅGA: Det är dags för mig att förnya min ICF-certifiering och att gå från ACC till PCC. En del av mina coachtimmar är jobbcoaching och coaching vid omställning. Hur räknas jobbcoaching vid certifiering? En del av det är ju rådgivning och jag har någonstans hört att man räknar hälften av tiden.
SVAR: Man är alltid hänvisad till sitt eget samvete och de etiska reglerna för att avgöra vad som är coaching och inte.

FRÅGA: Jag behöver förnya min nuvarande ACC-certifiering. Det krävs minst 40 tim CCE utbildning varav minst 24 av dessa ska vara i ICF kärnkompetenser. Utöver dessa 40 tim krävs även 10 mentortimmar. Är 1 CCE-poäng detsamma som 1 timme CCE utbildning?
SVAR: Ja, 1 CCE-poäng = 1 timme = 1 unit. Programmet heter CCE (Continuing Coach Education) och timmarna kallas följaktligen CCEU (CCE Units) på engelska. Tyvärr uppstår förvirringen när utbildarna översätter begreppen på lite olika sätt till svenska.

FRÅGA: Jag har precis fått min certifiering godkänd. När ändras min certifiering på svenska hemsidan? Kan jag göra det själv?
SVAR: Ja, du uppdaterar din profil själv. Under inloggningsrutorna finns en länk “ändra dina uppgifter”. Klicka där och välj rätt certifieringsnivå i listboxen.

FRÅGA: Tar det lång tid att få sin omcertifiering godkänd från global?
SVAR: Nej, det brukar bara ta några veckor eftersom det inte är någon ny examination som krävs för förnyelsen.

FRÅGA: Vem kan vara mentorcoach?
SVAR: För att få vara mentorcoach krävs att du är certifierad på minst samma nivå som den du är mentorcoach för. Är ni båda på certifieringsnivå ACC måste mentorcoachen gjort minst en förnyelse på sin certifiering (omcertifiering). När du väljer mentorcoach är det av största vikt att du väljer en coach som har lång erfarenhet av coaching och som kan ge dig värdefull feedback och återkoppling.

FRÅGA: Jag har mentorcoachat en klient som nu skulle vilja ha ett intyg om detta. Kräver ICF intyg på mentorcoachning eller räcker det att klienten anger mig i sin logg?
SVAR: ICF kräver inget intyg för mentorcoachningen. Den som söker en certifiering anger bara vem/vilka de haft som mentorcoacher och under hur många timmar. Om du ändå vill tillmötesgå klienten, formulera intyget efter vad det ska användas till.