Öppet brev till coacher, coachföretag och upphandlare av coacher

I Sverige har coaching funnits som professionellt yrke i drygt 20 år. Coach är inom Eu en självreglerande branschoch vi vet alla att coach och coaching används i väldigt många olika sammanhang och har olika rykte. ICF Sverige, det svenska branschförbundet för coacher och den svenska avdelningen av Internationella Coach Förbundet arbetar för kvalitetssäkring av professionen.

Enligt PWCs ICF Global Coaching Study 2016 ser 64 % av coacher världen över coaching som ett yrke.

Med denna information önskar vi förmedla allt det arbete som görs för att stärka ryktet och professionaliteten hos de coacher som arbetar professionellt. Vi vill också skapa klarhet kring vad ICF står för.

Dela gärna informationen vidare till alla som kan tänkas vara berörda. Vi vill även be alla berörda att respektera riktlinjerna för hur ICF varumärke får användas och inte.

En oberoende certifieringsprocess

ICF erbjuder coacher en möjlighet att certifiera sig och därmed få sin coaching kvalitetssäkrad av en oberoende part, skild från den utbildningsorganisatör som de har utbildat sig hos. Det finns tre olika certifieringsnivåer med olika krav på coachspecifik utbildning, klienttimmar, mentortimmar samt kompetensnivå på coachingen som bedöms av en av ICF anlitad coach på högre certifieringsnivå.
Alla coacher gör också ett skriftligt prov som bland annat testar kunskap om och tillämpning av etik och kärnkompetenser i coaching.

ICF certifiering ges på tre olika nivåer och är giltig i tre år:

ICF Associate Certified Coach (ACC)
ICF Professional Certified Coach (PCC)
ICF Master Certified Coach (MCC)

Här kan du se kraven för ICFs olika certifieringsnivåer: http://www.coachfederation.org/credential/?navItemNumber=502

Här kan du läsa om varumärkesriktlinjer för ICF Certifierade Coacher:

https://coachingfederation.se/wp-content/uploads/2016/09/ICF-Varumarken-Riktlinjer-for-ICF-certifierade-coacher.pdf

Här kan du läsa om vad som avses med ICF Medlem och hur de får använda ICFs varumärke.

https://coachingfederation.se/wp-content/uploads/2016/09/ICF-Varumarken-Riktlinjer-for-ICF-medlemmar.pdf

ICF Certifierade Coacher och ICF Medlemmar kan du finna här:

http://icfsverige.se/sok-coach/

För kännedom ICFs varumärke.

International Coach Federation (ICF) är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher.

ICF tillhandahåller kvalitetssäkring av coacher och utbildningar.

Kärnvärden är integritet, excellens, samverkan och respekt.

Öppet brev i tre delar från ICF Sverige om kvalitetssäkringen i branchen

1 Coaching är ett yrke! 22/11 2016

2 Etiken inom coachingen 23/11 2016

3 Om coachutbildningar 24/11 2016