Öppet brev till coacher, coachföretag och upphandlare av coaching

ICF är ledande i att utveckla och definiera filosofin om coaching och etablera en grund för etisk standard

Ett av ICFs strategiska mål är att försäkra sig om att vi är den mest relevanta branschorganisationen för professionella coacher. Därför arbetar vi ständigt på uppgraderingar av våra policys så att vi på bästa sätt kan stödja våra medlemmar.

Vi vill också berätta för dig som vill följa med i utvecklingen av en 20-årig yrkesbransch att ICF är en god partner som främjar och samlar forskning på området.

Med denna information önskar vi förmedla allt det arbete som görs för att stärka ryktet och professionaliteten hos de coacher som arbetar professionellt. Vi vill också skapa klarhet kring vad ICF står för.

Dela gärna informationen vidare till alla som kan tänkas vara berörda.

Vi vill även be alla berörda att respektera riktlinjerna för hur ICF varumärke får användas och inte.

Etiska riktlinjer

ICF gjorde en grundlig genomarbetning av sina etiska riktlinjer sommaren 2015. Här kan du läsa riktlinjerna i sin helhet: http://icfsverige.se/om-icf/icf-sverige/etiska-riktlinjer/

Alla ICFs medlemmar och certifierade coacher har åtagit sig att följa de etiska riktlinjerna.

Vid en eventuell tvist kan man vända sig till ICF Ethical Review Board för att få ett ärende prövat:

http://coachfederation.org/about/ethics.aspx?ItemNumber=850&navItemNumber=621

Etiskt råd på nationell och global nivå

Etiska råd finns både på global och nationell nivå. Det svenska etiska rådet nås på etik@icfsverige.se

Kärnkompetenser

ICF har definierat elva så kallade kärnkompetenser eller färdigheter mot vilka coacher prövas när de certifierar sig via ICF. Dessa beskrivs olika på de olika kompetens-/certifieringsnivåerna.

Forskning och undersökningar om coaching

Det finns idag ett omfattande material inom både forskning och årligen återkommande marknadsundersökningar – mycket är samlat på ICF Globals hemsida: http://coachfederation.org/about/landing.cfm?ItemNumber=825&navItemNumber=624

För kännedom ICFs varumärke.

International Coach Federation (ICF) är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher.

ICF tillhandahåller kvalitetssäkring av coacher och utbildningar.

Kärnvärden är integritet, excellens, samverkan och respekt.

Öppet brev i tre delar från ICF Sverige om kvalitetssäkringen i branchen

1 Coaching är ett yrke! 22/11 2016

2 Etiken inom coachingen 23/11 2016

3 Om coachutbildningar 24/11 2016