Öppet brev till coacher, coachföretag och uppköpare av coaching.

Inom ICF globalt finns ett system för att granska innehåll i coachutbildningar som erbjuds av olika aktörer. ICF är inte själva utbildare utan har en oberoendeställning. I vårt sista öppna brev vill vi berätta om hur kvalitetssäkringen fungerar och hur du kan veta att en utbildning är kvalitetssäkrad av ICF.

Med denna information önskar vi förmedla allt det arbete som görs för att stärka ryktet och professionaliteten hos de coacher som arbetar professionellt. Vi vill också skapa klarhet kring vad ICF står för.

Dela gärna informationen vidare till alla som kan tänkas vara berörda.

Vi vill även be alla berörda att respektera riktlinjerna för hur ICF varumärke får användas och inte.

Coachutbildningar

ICF ger själva inga coachutbildningar. Coachutbildningsorganisatörer kan ansöka om att få sin utbildning kvalitetssäkrad som coachspecifik av ICF.

ICFs begrepp för godkända utbildningar:

ACTP (Accredited Coach Training Program) – återkommande träningsprogram om minst 120 timmar som uppfyller ICFs utbildningskrav för en PCC-certifiering.

ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) – återkommande utbildning om minst 30 timmar som omfattar alla kärnkompetenser. Om utbildningen omfattar minst 60 timmar uppfyller den ICFs utbildningskrav för en ACC-certifiering.

CCE (Continuing Coach Education) – kortare utbildningar som kan, men inte måste, vara av engångskaraktär. Behöver ej heller omfatta alla kärnkompetenser.

Här hittar du ICF godkända utbildningar:

http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2106&navItemNumber=4297

Här kan du läsa riktlinjerna för hur ICFs varumärken för coachutbildningar får användas:

https://coachingfederation.se/wp-content/uploads/2016/09/ICF-Varumarken-Riktlinjer-for-foretag-med-ICF-godkanda-utbildningar.pdf

Här kan du läsa om hur du får titulera dig (och inte) efter att ha genomgått en av ICF godkänd utbildning:

http://icfsverige.se/wp-content/uploads/2016/09/ICF-Varumärken-Riktlinjer-för-titulering-efter-ICFgodkänd-utbildning.pdf

Fakta om ICF

Startades 1995. ICF har ca 27 000 (sep 2016) medlemmar i 130 länder.

Veckans serie om ICFs kvalitetssäkring av coachbranchen har vi samlat i ett dokument för dig som till exempel är inköpare av coachtjänster eller söker en coachutbildning.

För kännedom ICFs varumärke.

International Coach Federation (ICF) är världens största partsneutrala yrkesorganisation för coacher.

ICF tillhandahåller kvalitetssäkring av coacher och utbildningar.

Kärnvärden är integritet, excellens, samverkan och respekt.

Öppet brev i tre delar från ICF Sverige om kvalitetssäkringen i branchen

1 Coaching är ett yrke! 22/11 2016

2 Etiken inom coachingen 23/11 2016

3 Om coachutbildningar 24/11 2016