Ökat behov av personlig utveckling

I vårt allt mer komplexa och snabbt föränderliga samhälle har behovet av personlig utveckling ökat. Alla ställs vi inför ett större ansvar och allt fler beslut att fatta, i stort och smått, privat och yrkesmässigt. Vi lever i ett samhälle där förändringar sker snabbt och kravet på att kunna anpassa sig till dessa förändringar och att lära nytt är ständigt närvarande.

I takt med att våra sammanhang, både privat och yrkesmässigt är så mycket mer komplexa har behovet av personlig utveckling ökat. Coaching har på senare tid blivit mycket populärt, både hos enskilda individer och hos företag, som ett sätt att skaffa sig redskap för att hantera denna nya och föränderliga tid. Vi kan ställa oss frågan varför coaching fått denna framgång?

Coaching är en kreativ process som skapar kreativitet och lyfter fram individens/gruppens drivkrafter, förmågor och styrkor. Coachning utgår från individens egen vilja och förmåga till att ta eget ansvar. Coaching har en tydlig struktur som tar fram kreativitet och styrkor. Coaching har också ett tydligt motivationshöjande inslag.

Coaching bygger på att ställa frågor, skapa utrymme för reflektion, spegla och ge feedback för att skapa ökad medvetenhet, ökat ansvarstagande och fördjupat lärande.

Coaching i yrkeslivet

En coach är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential och skapar ett kreativt klimat i grupper och organisationer.

Coachning handlar om att hjälpa andra att växa och utvecklas och på så sätt bidra till att människor och grupper presterar och mår bättre. Coachningen inkluderar inte en lösning på ett problem utan innebär att coachen sporrar sin medarbetare eller klient att lösa problemen på egen hand. Metoden uppmuntrar till eget ansvar, och ökar kvaliteten i kommunikationen.

Coachning underlättar också förändringsarbete och utveckling genom att lyfta förmågan att motivera och inspirera andra. En professionell coach främsta kompetenser är att kunna lyssna, bekräfta, inspirera och motivera.

I dagens samhälle med ofta både stora och snabba förändringar och många valmöjligheter ställs stora krav på oss människor. En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer. Rollen som t ex ledare eller lärare handlar inte längre om att tala om vad andra skall göra. Uppgiften är i stället att skapa förutsättningar, för medarbetaren/den du skall vägleda, till egen utveckling, att hitta sin egen mening och vilja till ansvar.

Coaching används för personlig utveckling och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer. Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka sin förmåga att hantera förändringar och skapa ny mening, har nytta av coaching, både i arbetslivet och privat.

Coaching användas som kompletterande kompetens i många yrken; lärare, ledare, chefer, personalansvariga, hälso-och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer, alternativterapeuter m fl.

Marie-Louice Wallin
Cert ICF coach och utbildare
www.coaching-hearttoheart.se

Marie-Louice är certifierad ICF coach och utbildare, hon har arbetat med friskvård och personligt ledarskap i över 20 år och brinner för att hjälpa människor att växa. För henne är mötet med människor – i klientmöten, föreläsningar och utbildningar både givande, utmanande och utvecklande. Det är i mötet möjligheten till utveckling finns.