Ordet reflektion har sitt ursprung i latin. Flectere betyder vända, styra eller rikta. Prefixet
Re betyder tillbaka. Reflektera betyder alltså vända tillbaka. Vi kan säga att reflektion ser
tillbaka på något. För att förändras och utvecklas på ett medvetet sätt behöver vi
reflektera över tidigare situationer och erfarenheter.

Att reflektera och tolka våra upplevelser krävs att vi kan skapa distans till dem. Vi
behöver också ett språk för att reflektera, och dessutom ett nyanserat och nytt språk för
att skapa ny mening till det redan givna. En förutsättning för att skapa distans är att vi
först är involverade i våra upplevelser, utan inlevelse finns ingenting att reflektera över.
Detta dialektiska förhållande är en förutsättning för att skapa reflektiv medvetenhet,
vilket i sin tur är förutsättning för utveckling och förändring.

Reflektion och tid

Reflektion är en aktiv handling som kräver tid och ett stillat sinne. Vi behöver ta oss tid
för att stanna upp och stilla vårt sinne. Det är i detta space möjligheten till nya tankar
finns. Nya tankar föder nya handlingar och nya känslor. Förr i tiden ”kurade man
skymning” – då dagsljuset tog slut slog man sig ned vid öppna spisen och filosoferade,
vilade och samtalade. Idag, då vi ständigt är uppkopplade, har dessa naturliga pauser i
tillvaron försvunnit.  Samtalet, det reflekterande samtalet, har kommit i skymundan.

Reflektion – en del i coachingprocessen

Som coach har jag förmånen att få möta människor och ta del av deras tankar, känslor,
önskningar och erfarenheter. Som coach möter jag människor som vill en förändring.
Och det är just i det reflekterande samtalet som möjligheter för denna förändring uppstår.
Reflektionen skapar kraft för nya handlingar som för människor mot sina önskningar och
mål.

Som coach använder jag ett förhållningssätt som inte bygger på min tolkning av dig och
din upplevelse/ erfarenhet. Jag är väl medveten om svårigheten med att tolka en annan
människas upplevelser skapar därför en reflekterande atmosfär där det blir möjligt för dig
att tolka dig själv. Det är alltid du som är expert på din egen upplevelse. Min uppgift blir
att hjälpa dig att tolka och formulera dig själv.

Då förändringar bygger på reflektion behöver den omgivande miljön, det coachande
samtalet, vara reflekterande. I mötet skapar, du och jag tillsammans, ett reflekterande
space som ger dig möjligheter att tänka nya tankar. Genom att gå utanför de trygga och
välbekanta ramarna kan vi tillsammans skapa ett space för nya tankar och nya
handlingar.

Marie-Louice Wallin, ICF ACC