Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC

 

Den här artikeln svarar på en mängd frågor som mina klienter och andra ställt till mig genom åren. Jag hoppas den kan leda till mer klarhet gällande dina nuvarande och kommande mål i livet.

 

Sätta mål eller inte?

 

Ibland har jag mött människor som är obekväma med att sätta mål och därför verkligen inte vill göra det. Om du känner igen dig finns det all anledning att läsa vidare så att du kan fatta ett informerat beslut kring om det är en bra livsstrategi för dig att anamma. I det här skedet av artikeln är tanken inte retorisk, för det finns faktiskt fördelar med att låta bli att sätta mål, men det finns också fördelar med att sätta dem.

 

Om vi först går in på fördelen med att sätta dina mål så skulle några anledningar kunna vara:

De ger en känsla av fokus och riktning.

De hjälper dig att prioritera.

De får dig att känna dig motiverad.

De ger dig en känsla av tillfredsställelse.

De gör dig (ofta) mer produktiv.

De hjälper dig vidga din komfortzon.

 

Men som sagt så finns det också nackdelar som till exempel:

De kan få dig att känna dig pressad och stressad.

De kan göra att du inte ser andra möjligheter som öppnar sig.

De kan göra dig resultatfokuserad istället för framstegsfokuserad.

De kan minska din kreativitet.

 

Anledningen till varför vi coacher pratar så mycket om mål är för att vi ofta är framtidsorienterade och vill gå in i partnerskap med dig för att du ska kunna skapa en för dig önskad verklighet som du ännu inte lever i. För att hjälpa dig med det så behöver vi först identifiera vad de är du vill och det är här själva målsättningen kommer in.

 

Jag har full respekt för dig om du inte vill sätta upp mål för dig själv och ditt liv, det är inte alla som vill ha den livsstrategin, men till dig som tänker så vill jag bara fråga:

 

Om du visste att du kunde nå dina mål – skulle du då fortfarande låta bli att sätta dem?

 

Jag tror att det ofta kan vara någon form av rädsla för misslyckande som ligger bakom att vi inte sätter upp (fler) mål för oss själva och i artikeln som följer vill jag belysa att det inte bara handlar om att sätta upp målen, det handlar också om hur du sätter dina mål.

 

SMART:a mål eller inte?

 

Många coacher arbetar med att hjälpa klienter sätta upp SMART:a mål, eftersom det är en enkel och väl beprövad modell att använda. Smarta mål är att sätta upp målen enligt följande parametrar, det vill säga, dina mål ska vara:

S – Specifika

M – Mätbara

A – Angelägna

R – Realistiska

T – Tidsbestämda

 

Ett exempel på ett SMART mål är att laga en specifik rätt till middag. Vi vet vad som ska lagas – det är specifikt. Det är mätbart på det sättet att vi kan bestämma hur många portioner vi ska laga. Det är angeläget – vi kommer bli hungriga, eller är sugna på denna rätt. Det är realistiskt, rätten har lagats tidigare eller vi har ett recept på hur vi ska göra och vi vet vilken tid vi vill servera middagen.

 

Andra coacher argumenterar att SMART:a mål får människor att bli instängda när det gäller de parametrar som de innehåller. De menar att sinnet blir mera fritt när det får fantisera utanför boxen och att inga stora missioner på jorden skulle uppnås om vi alltid tänkte på att uppnå realistiska saker. Följande två rubriker handlar också om dessa coachers argument.

 

Små eller stora mål?

 

Ska vi sätta upp större eller mindre mål för oss själva? Det går att hitta åsikter som stödjer båda lägren och det finns inte något rätt eller fel svar. Liksom kring att överhuvudtaget sätta mål kan det finnas fördelar med både och.

 

Det kan kännas läskigt för den ovane att sätta upp stora mål och sedan inte riktigt veta hur man ska göra för att nå till det målet. Då kan det vara bra, som vid all träning, att börja lite mindre. När du har provat att sätta upp några mindre omfattande eller SMART:a mål och känner att du klarar av att åstadkomma dem så växer ditt självförtroende och du kan undan för undan våga sätta upp större mål för dig själv eller ditt arbete.

 

En del menar att det inte blir tillräckligt utmanande om inte målen sätts en ganska bra bit utanför komfortzonen. Där skulle jag istället säga att vi som arbetar med målsättning behöver lära oss att anpassa målsättandet till personen som vi har framför oss. Och du som vill lära dig att sätta upp dina egna mål, börja med saker som du känner dig ganska säker på att du kan uppnå, där du bara behöver sträcka dig lite, om du känner dig osäker.

 

Om du däremot är en person som lätt blir uttråkad om du har för ”simpla” mål så våga ta ut svängarna och fantisera om saker som varken du (eller kanske någon annan) har klarat av att göra. Det enda kriteriet jag inte tycker du ska tumma på i SMART:heten är att ditt mål ändå ska vara angeläget. Om du inte är särskilt intresserad av att nå ditt mål så är chansen inte större att du når det om du sätter upp ett större spel för dig själv.

 

Visioner eller steg-för-steg mål?

 

Jag brukar säga att människor är antingen induktiva eller deduktiva i sig själva. Deduktiv (i just den här kontexten) är du om du vill börja se på det du har och vad du vill förändra i nuet innan du kan se vart du vill komma. Människor som är induktiva är snarare dem som kan och vill visionera, de går igång på nya idéer och har lätt att se visioner för framtiden, för antingen dem själva eller sin omvärld.

 

Så hur du ska beskriva dina mål hänger på vilket av ovan som är lättast för dig. Är det lättast att titta på vad du har och se hur och vad du vill förändra eller behöver du en vision som ”drar” dig framåt oavsett dina omständigheter? De som har lätt att se eller känna sina visioner behöver ofta börja i dem för att sedan hitta sina steg-för-steg mål. Och de som är deduktiva behöver börja titta på sitt liv eller sin livssituation och bestämma vilken eller vilka delar de vill förändra innan de kan börja sätta upp sina steg-för-steg för att nå fram till det de önskar.

 

Det korta svaret blir alltså att visioner är bra att använda för dem som tycker att det är lätt och inspirerande att se dem samt att steg-för-steg behöver målen sättas upp hur som helst. Mer om just hur du ska nå dina mål kommer i steg två i denna artikelserie kring att sätta och nå dina mål.

 

Hur långt fram ska jag sätta målen?

 

Det här är också en individuell fråga, men jag ska ge några svar som min långa coachingerfarenhet har lett mig till att förstå.

 

När det gäller visioner så är det lättare för ditt sinne att visionera fritt ju längre in i framtiden du tänker. Därför är mitt råd att blicka minst tio år in i framtiden när du vill hitta dina egna framtidsvisioner. Det är en tillräckligt lång tidshorisont för att din inre sabotör och kritiker inte ska ha så mycket att säga till om – för de flesta av oss kan förstå och tillåta att det kan hända ganska mycket på tio år.

 

Det betyder dock inte att du behöver sätta upp mål så långt fram, men du kan såklart det om du vill. Jag föreslår att om du är en visionär människa så sätt upp vart du skulle vilja vara om tio år. Beskriv visionen du ser för ditt inre. Bryt sedan ner det till mål för följande tidsaspekter:

5 år

3 år

2 år

1 år

6 månader

3 månader

Om du är deduktiv så bygger du istället framåt. Om du ser till där du är så vart skulle du vilja vara om tre månader och så vidare ända upp till minst om fem år. Beskriv gärna så tydligt, konkret och med så mycket detaljer som du bara kan.

 

Skillnaden på vision och mål är att ett mål är mer konkret och även mätbart. Både du och andra kan alltså urskilja om du nått ett mål. På 3-månaders nivån börjar vi komma ner till något som jag kallar för handlingsplan. Mer om det också i nästa artikel.

 

Hur ska jag formulera mina mål?

 

Det jag har märkt är bra för många är en kombination av flera saker, så att du till exempel både skriver ner dina mål samt åskådliggör dem också på något annat vis. För att din hjärna ska förstå att målet är något som det ska sätta igång att ta dig till så är det viktigt att det formuleras i NUTID. Skriv eller åskådliggör det alltså som om det redan är verklighet. Sedan kan du också konkretisera dina mål genom att göra t ex:

 

En lista – där du tydligt, konkret och mätbart har skrivit ner det du vill uppnå.

En visionstavla – klipp och klistra eller gör på datorn en visuell bild av din önskade framtid.

En film – spela in en video där du beskriver för dig själv hur du har det i din önskade framtid, beskriv gärna dina känslor när du har nått dit du vill.

Känsel – hur ska det kännas när du når ditt mål? Var tydlig med hur du vill känna dig.

Musik – välj ut en sång som representerar ditt eller dina mål.

 

Sedan är det viktigt att du så ofta du kan och vill checkar in med dina mål så att du programmerar din hjärna att nå dem. Så titta på din visionstavla eller film och lyssna på din musik – ofta!

 

Ska jag ha en Bucketlist?

 

För det första – vad är en Bucketlist? Det är en term som kommer från det engelska uttrycket ”kick the bucket” som betyder att dö. En Bucketlist är alltså en lista med saker som du vill göra eller uppnå innan du dör.

 

Alla kan gå genom livet utan en Bucketlist. Det är inte något som behövs, men det kan vara kul att sätta upp alla möjliga (och omöjliga) drömmar på din lista och se hur de tar form i ditt liv framöver. Gör bara det här om det tilltalar dig.

 

För att du ska komma igång med din Bucketlist så kan du ställa dig följande frågor:

Vad finns att göra som jag hittills skjutit upp?

Vad är en dröm som jag vill förverkliga?

Vad vill jag lära mig eller vilka kunskaper vill jag förskaffa mig?

Vilka personer skulle jag vilja träffa?

Om jag hade alla pengar i världen vad skulle jag välja att göra?

Vilka platser vill jag ha besökt innan jag dör?

Vad mera vill jag uppleva under min stund här på jorden?

 

Lek och hitta på allt möjligt stort som smått. Integrera gärna med din mållista om du vill!

 

Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC