Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC

 

 

I min förra artikel, del 1, undersökte jag ett antal frågor som många klienter ställer angående att sätta upp mål för dem själva och deras liv och verksamheter. Den här artikeln är tänkt att svara på nästa steg i processen, det vill säga hur du ska uppnå de mål som du satt upp för dig själv.

 

Olika former av samma mål

 

I förra artikeln klargjorde jag att mål kunde komma antingen från visioner eller från subjektiva uppfattningar om vad som behöver förändras. När målen väl är formulerade kan de vara uttryckta på flera sätt, till exempel som nedan:

Vision – målen uttrycks i idéform eller som något abstrakt som vill uppnås.

Mål – när målen är specifika, mätbara och tidsatta.

Delmål – tydliga delmål på vägen till ett större eller mer avlägsna mål.

Handlingsplan – själva planen så långt som du kan formulera den i stunden.

Rutiner – det som upprätthåller dig på vägen till målet.

 

Gör en plan

 

För att du ska komma igång med att möjliggöra dina mål så behövs någon form av plan. Ju tydligare du har varit när det gäller att formulera målen desto lättare blir det att skapa din handlingsplan. Min erfarenhet är att människor ibland slarvar med att tydliggöra målsättningen och då är nästa steg mycket svårare.

 

En handlingsplan behöver inte sträcka sig så långt in i framtiden som många tror. Ofta räcker det med att veta de närmaste stegen och istället ha lite tätare uppföljningsmöten med dig själv eller de inblandade för att hitta nya steg. Det beror alldeles på vad det är för slags mål du har satt upp för dig själv.

 

Om många tidigare har gått på vägen som du vill gå så är det mycket lättare att sätta upp en plan. Ta bara fasta på vad andra har gjort och följ i deras fotspår. Ett exempel är om du vill bli läkare. Det är ett stort mål som kräver lång tid, men planen är lätt att följa när du väl kommit in på utbildningen.

 

Om du istället vill uppfinna eller skapa något som aldrig funnits tidigare så kan din handlingsplan kanske bestå av att prova ett steg i taget. När du har tagit dig fram en bit på det sättet, så tar du dig en funderare och hittar på nästa grej att prova.

 

Skapa nya rutiner

 

Många av de mål vi vill uppnå underlättas av att vi skapar nya rutiner. Rutiner har den fördel att när de väl är satta så tar de mycket mindre energi av oss än det medvetna arbete vi behöver göra varje dag. Naturligtvis behöver vi ägna tid och energi under första delen av rutinens skapande till att automatisera vårt beteende, vilket gör att vi helst inte ska försöka sätta mer än en rutin åt gången.

 

Hur lång tid det tar att sätta en rutin kan variera ganska mycket om man får tro de internetartiklar som ligger ute på ämnet, men många är samstämmiga kring att tre till fyra veckor är ett minimum för att få ordning på en daglig rutin. För saker som görs mer sällan krävs längre tid, från månader till upp till ett år.

 

Att etablera vilka rutiner som kan hjälpa dig att nå ditt/dina mål är därför en god investering i dig själv, din tid och din energi.

 

Actions och babysteps

 

Coachen och seminarieledaren Tony Robbins brukar säga att det krävs tre saker av dig för att du ska kunna nå ditt/dina mål och det är:

 

ACTION, ACTION och ACTION!

 

Skämt åsido så är det ju självklart så att om ingenting görs för att nå målen så kommer man stå kvar och stampa på samma punkt som innan de sattes. Däremot är det inte så att man som ovan nämnda coach måste till med MASSIVE ACTION för att uppnå något utan det räcker väldigt långt att sätta upp små steg – ibland kallade för BABYSTEPS – för att komma framåt. Ett litet steg om dagen ger stora resultat i längden!

 

Ta gärna för vana att checka in med dina mål varje dag (eller så ofta du kan) för att hela tiden hitta nya handlingar som kan hjälpa dig framåt. Många vittnar om att de blir stärkta av att använda sig av sin lista, sin visionstavla, sin inspelade film från framtiden eller av den peppande musik som de bestämt ska symbolisera måluppfyllelsen för dem. Checka in ofta på det sätt som får dig att känna dig peppad och motiverad.

 

Mät dina framgångar

 

Att göra dina framgångar mätbara är också ett vanligt och beprövat sätt att se till att du lättare når dina mål. Jämför jag vill få mer pengar med jag vill få en löneökning på 1000:-/månad. I första fallet så har du uppnått ditt mål om någon ger dig en tia, men det var inte riktigt det du önskade eller hur?

 

När du sätter upp hur du ska mäta din väg till att nå målen så är det mycket enklare för dig att se om du är på rätt väg och gör rätt saker än om du inte gör det. Om du till exempel vill skriva en bok, så kan det för många gå mycket fortare och lättare om de bestämmer att du ska skriva en sida om dagen än om du bara säger att du ska skriva en bok och skriver på den då och då.

 

Försök att hitta hur just ditt projekt ska mätas och vilka mått du ska ha för dina planer och delmål. Sedan går livet inte alltid som man planerar det, men det gör det lättare att se och veta var du står på din resa mot måluppfyllelsen.

 

Be om hjälp

 

Saker som görs tillsammans har en tendens att bli lättare gjorda, även om det ”bara” är att du har en så kallad accountability partner (ansvarighetspartner). Du kan teama ihop dig med vem som helst för att stämma av så ofta som ni bestämmer er för. Det är bra för det är lättare att inte smita från att göra det du ska om du ska rapportera det till någon annan.

 

En coach är ofta någon som är mer än en partner som håller dig ansvarig, det är någon som också hjälper dig att gräva djupare in i varför du vill det du säger att du vill och som hjälper dig att hitta tillbaka till lusten och motivationen under de stunder när det känns motigt. För i de flesta längre projekt så kommer det komma stunder när det känns tufft.

 

Be om hjälp kan också handla om att få olika former av stöd i olika faser av måluppfyllelsen. Om du har ett träningsmål så kanske en PT kan vara till hjälp. Vill du uppnå något arbetsrelaterat så kan en mentor vara en person som gör stor skillnad för dig. Vill du nå mer specifika mål så leta efter någon som gått före på den vägen och be om hjälp och stöd.

 

Fira dina milstolpar

 

Firandet ska vi inte glömma! Det spelar stor roll i den glädje du kommer känna när du kommer framåt mot dina mål. Många väldigt drivna personer säger att det räcker med känslan att komma framåt, men jag skulle vilja uppmuntra alla att ta sig tid att stanna upp och fira, det gör så mycket för välbefinnandet!!! Alltså fira när du nått ett delmål eller mål!

 

Och HUR ska du fira? Jag är säker på att du kan hitta ännu bättre sätt, men här kommer åtminstone några förslag:

Ta en dag helt ledigt och bara njut av ditt liv.

Berätta för alla viktiga människor.

Skriv det på sociala media.

Bjud ut dig själv på extra god middag.

Ge dig själv en massage eller spabehandling.

Ta en stund att reflektera över det du uppnått.

Tacka alla som stöttat dig.

 

Håll ut

 

Slutligen kommer det som jag lärde mig som yogalärare att det främsta mantrat i yogan var:

 

Håll ut!

 

Väldigt många gånger ger vi upp när det är som jobbigast och det kan ofta vara precis innan vi når vårt mål. Så kom ihåg yogamantrat som tar dig igenom de stunder när du har lust att släppa det som du en gång tyckte var så viktigt så att du når fram till alla dina mål!

 

Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC