Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC,

Vad som helst kan stressa vem som helst, av vilken anledning som helst.
Stress är mycket individuellt och skiljer sig också över tid för en och samma individ.
Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss

 

Din hjärna – din bästa vän för din överlevnad
Stress är en helt naturlig reaktion för att ge dig den extra kraft och energi som du behöver för att klara en svårare utmaning eller ett hot. Stress är rent av livsnödvändig. Lagom och regelbunden stress är kanske en av de viktigaste resurserna för ett kvalitetsfyllt liv i god hälsa. Mild stress stimulerar kroppens olika uppbyggande och skyddande system, vilka aktiveras för att hantera svårare utmaningar. På så vis kan en måttlig mängd stress skydda och till och med stärka kroppen långsiktigt. Stress i lagom dos kan också fungera som motivator för att få viktiga saker att ske.

Din hjärna drivs av hot och belöningar. I en hotfull situation fokuserar hjärnan mer på hoten än på eventuella belöningar, just för att maximera dina chanser att överleva. Människan är det enda djuret som kan som kan oroa sig för framtiden. Detta har både fördelar och nackdelar. Din hjärnas viktigaste uppgift är att se till att du överlever. Sett ur det perspektivet kan oro och att kunna förutse fara innan den uppkommer vara en bra, och rent av livsnödvändig uppgift. Stress har historiskt sett många gånger handlat om överlevnad,  de av dina förfäder som överlevde var troligen de som var bäst på att förutse fara.

I vårt moderna samhälle blir denna förmåga många gånger ett hinder. Kroppen reagerar som om du vore i ”livsfara” fast du vanligtvis inte är det. I den moderna människans liv finns ett stort utrymme för många olika former av hot och faror så som tex. deadlines, konkursen, ekonomisk konsumtion och social status etc. Den ständigt och snabbt föränderliga tillvaron vi lever i idag är, för vår hjärna, ett reellt hot där nya hot hela tiden kan lura runt knuten.

 

Hot – verklighet eller fantasi

Din hjärna kan inte skilja på ett verkligt och ett upplevt hot och detta kan ställa till problem för dig. Hjärnans föreställningar om framtiden påverkar hur stressad den blir. Då fantasin inte har några begränsningar blir detta ett problem då hjärnan försöker att skydda dig mot fara.

En faktisk eller fantiserad känsla eller upplevelse aktiverar samma område i hjärnan. Vid en hotfull situation förmedlas signaler till vår mest primitiva del av hjärna, den del som vi har gemensam med ormar, ödlor, fåglar och andra lägre stående djur. Denna signal ger upphov till en omedveten instinktiv reflexreaktion. Denna reflexreaktion gör att du agerar antingen genom att kämpa mot hotet, fly från hotet eller spela död (ge upp).

Till skillnad från dina förfäder på stenåldern lever du ett mer stillasittande liv. Detta gör att du inte får utlopp för den energi och kraft som hjärnan mobiliserar i din kropp för att du ska kunna hantera ett hot (kämpa eller fly). Oftast sitter du kanske kvar i soffan, men du får samma stressreaktioner som om du blivit jagade av en björn.

Vill du ha hjälp att överlista din hjärna?

Här hittar du din professionella coach!

Marie-Louice Wallin
ICF Professional Certified Coach, PCC