Syftet med denna utvärdering är att ge valberedningen input för kommande årsmöte där ev. nya ledamöter skall väljas in i styrelsen. Resultatet från denna enkät kommer även delas med Styrelsen.

För hög arbetsbelastningHög arbetsbelastningOkey arbetsbelastningPerfekt arbetsbelastning
Ingen samverkanSamverkan förkommer sporadisktNågra samverkarAlla Samverkar
Ingen är aktivNågra är aktivaDe flesta är aktivaAlla är aktiva
Mycket otydligtOtydligtTydligtMycket tydligt
Mycket DåligDåligOkeyPerfekt
Inga beslut fattasVissa beslut fattasDe flesta beslut som behövs fattas oftastAlla beslut som behövs fattas alltid
AdrigIblandOftastAlltid