Under 2019 års  globala coachkonferens ICF Converge var en stor grupp svenska coacher på plats. Några av dem har erbjudit sig att sammanfatta sina tankar så att vi kan sprida utbytet. Först ut är Sören Holm som här bjuder på sina reflektioner:

ICFs konferenser är alltid väldigt intensiva, många människor, massor av energi och enormt många intryck. Och så alla föredrag och seminarier. Jag lyssnade på 11 stycken under två dagar och kan omöjligen redogöra för dem i detalj. Däremot delar jag gärna något eller några guldkorn jag fick med mig.

Frans Johansson: Navigating unpredictability Planering och expertis är stora tillgångar i situationer när reglerna är kända, förutsägbara och stabila. Men i situationer med kraftiga förändringar måste man istället:

 1. Leta efter tillfällen att ändra de rådande reglerna. (Vilka är reglerna för coaching?)
 2.  Inspireras från andra domäner än ens eget. (Vad kan coacher lära oss av lastbilschaufförer, kockar eller undersköterskor?)
 3. Prova att göra något annorlunda? (Gör du samma idag som igår?)
 4. Ta vara på möjligheterna. Vad är det minsta steg du kan ta, idag.
 5.  Var beredd på att ändra kurs många gånger.

Reza Rahmani: Transforming a culture with humanity Rahmani var en av ledarna för ett omfattande coachingprogram på företaget Automotive Fuel Cell Company som fick ICFs Prism utmärkelse 2018.
Han beskrev deras erfarenhet av att stegvis införa coaching på alla nivåer av företaget. Bland hans lärdomar var:
•                          Ta små steg som faktiskt blir av.
•                          Testa allt, kör pilotprojekt, utvärdera, utveckla.
•                          Mät effekterna och förmedla dem ut i organisationen.
•                          Skapa trygga tillfällen för de nyutbildade coacherna att träna sina nya färdigheter.
•                          Införliva coaching i andra pågående processer.
•                          Se till att ledarskapet backar projektet, t ex genom att de själva blir coachade.

Sherry Yellin: 7 secrets to designing unforgettable coaching programs Yellin delade med sig av erfarenheter av att skapa pedagogiskt effektiva utbildningsprogram som bygger på hur hjärnan fungerar. Hon sammanfattade sina tankar i följande punkter:

 • Utmana deltagarna. Skapa trygghet – men utmana. Till exempel genom att begränsa tiden för en uppgift eller få grupper att tävla mot varandra.
 •  Gör utbildningen meningsfull. Förmedla varför den är viktig för deltagarna. Bygg på deras befintliga kunskaper.
 •  Gör deltagarna aktiva, så de lär sig genom att göra.
 • Gör det oväntade, något deltagarna inte har gjort förut. Gå igenom ditt program och förnya alla delar som du tycker är tråkiga.
 •  Använd känslor för att skapa en positiv engagerande miljö. Berätta historier.
 •  Variera metodiken så det finns något som tilltalar alla lärstilar.

Och så tyckte jag mycket om att hon sa ”Hjärnan motsätter sig inte förändringar, den motsätter sig förvirring.”

Nicola Bunting: Opening the door: literature as a transformational coaching key Bunting pratade om att använda litteratur medvetet och avsiktligt för klienters utveckling. Både att fråga efter litteratur som påverkat dem och hur den kan vara relevant för deras nuvarande situation. Och att ge dem förslag på litteratur som kan hjälpa dem tänker annorlunda och vidare.

Zoran Todorovic: Coaching collective connective intelligence Zoran bodde i Sverige när han började coacha och det var ett kärt återseende att lyssna på honom igen. Han utmanar oss att tänka större och vildare, att se varje klient som ett potentiellt geni.
”Tänk dig om du i varje enskilt coachsamtal, inte bara påverkar din klient, utan genom henom hela mänskligheten!”
”Alla problem en människa har beror på ett bidrag till livet, enskilt och kollektivt, som de inte har uppfyllt.”

Joel DiGirolamo: Coaching och forskning
Joel är ansvarig för forskning på ICF och berättade om det mycket omfattande arbete som ICF gör sedan många år att samla forskningsreferenser på sin hemsida och att själva initiera eller stödja forskning om coaching. Om du inte har tittat in på deras bibliotek kan det verkligen rekommenderas: https://researchportal.coachfederation.org.