Tips att tänka på när du väljer en coach

Det första som slår dig är kanske frågan: Vad ska jag tänka på när jag väljer en coach? Det är bra att du ställer dig den frågan. Det ger dig tid och utrymme att reflektera och fokusera på det du vill och själva syftet med coachingen. Coachsamarbetet (individuell coaching) sker i ett nära samarbete och här behöver vi känna oss bekväma och trygga, vilket är bevisat i studier som en avgörande framgångsfaktor. Ny forskning pekar också på att ”kvalitén i coachingen” (Ladugård &Gjerde, 2014), är avgörande för resultatet.

Jorden runt pågår nu aktiviteter under 2016 års Internationella Coachvecka #icw2016, inom ICF-Global.  Här i Sverige, inom ICF-Sweden #icfsverige, har vi en artikelserie som rullar varje dag under vecka 20. Kanske har du redan läst de fyra första artiklarna på Mynewsdesk. Om inte så tipsar jag dig om att börja följa oss där. Artikel nr 2 handlar till exempel om vad ICF-coaching är för något. Det är bra att veta när du ska välja en coach. Det ger dig möjlighet att välja kvalitetssäkrad coaching med de elva kärnkompetenserna som en kvalitetsgaranti. Det som också ger dig stabilitet och trygghet i ditt val är t ex; de etiska riktlinjerna, coachkontraktet och tystnadsplikten.

Det finns flera saker att tänka på inför val av coach. Här ser vi på fyra: coachen, du själv, ämnet och upplägget. Låt oss börja med coachen, genom att belysa coachrollen med ett citat ur Susann Gjerdes bok, Coaching (2003):

”ICF definierar coachens ansvar med fyra punkter:

1.Utforska, klargöra och arbeta med det utövaren vill uppnå.

2.Uppmuntra utövaren till egen utforskning och egna upptäckter.

3.Ta fram utövarens egna lösningar och strategier.

4.Hålla utövaren ansvarig. (Detta betyder inte att coachen frånskriver sig allt ansvar, men det är utövaren som har ansvaret för att ställa upp mål, hitta sina egna svar och genomföra det han föresätter sig.)”

Coacharbetet bygger på samverkan och samarbete där ansvarsfördelningen är viktig att veta om från start. Fundera på hur du kan få information om coachen. Det kan vara via någon som anlitat coachen, referenser, webben, ett möte, ett samtal med coachen eller via en rekommendation från någon. Du själv: Tänk på hur ämnet för coachingen och coachupplägget matchar det du behöver. Vad är du beredd att satsa på och vad vill du uppnå (mål). Utforska om du tror att coachen och du ”passar ihop”, själva känslan, och känn efter om coachupplägget – antal gånger, intervall mellan träffar, träffas irl, via webb, telefon,(eller kanske en mix av olika varianter för coachmöten) stämmer med ditt liv just nu. Du väljer och bestämmer om, och i så fall hur, du vill gå vidare. När du påbörjar coachingen finns ett coachkontrakt som tryggt dokument för upplägget och den gemensamma överenskommelsen. Där finns allt från tidsbokning, till ekonomi – allt praktiskt som ni kommit överens om.

På ICF´s hemsida finns kärnfull information och tips att tänka på inför valet av coach. Här nedan i direktcitat:

”Fundera över vad målet är med att träffa en coach. Vilka delar av ditt liv vill du utveckla i första hand?

Kontakta flera coacher innan du beslutar dig för att se så att personkemin stämmer och att coachen är duktig inom det området där dina behov finns. Många coacher erbjuder ett kort första möte där du får möjlighet att träffas och få mer insikt i processen

Det finns olika erfarenhetsnivåer på coacher. En ICF Coach har alltid en grundnivå av utbildning. Certifiering finns sedan som ACCPCC och MCCVälj utifrån behov! ” 

Erfarenhetsnivåerna rör sig en stigande skala från ACC – MCC, som är den högsta nivån. För varje certifieringsnivå krävs mer och mer utbildning och praktiktimmar, ju högre certifiering din coach har ju mer erfaren är hen, vilket också ofta avspeglas i priset. Invävt i yrkesrollen, och i utbildningssystemet hos ICF, är det ett krav att ständigt fortbilda sig och vidareutveckla sina coachfärdigheter.

Till sist, om jag skulle välja ut tre områden i coacharbetet som jag tycker är viktigast att betona inför ett coachuppdrag så blir det; Coachkontraktet (överenskommelsen), tystnadsplikten och ansvarsfördelningen.

Jorden runt pågår nu aktiviteter under 2016 års Internationella Coachvecka #icw2016, inomICF-Global.

Här inom ICF Sverige, #icfsverige har vi en artikelserie som rullar varje dag under veckan.
Måndag 16 maj : Världens största branschorganisation för professionella coacher
Tisdag 17 maj: Vad är ICF-coaching?
Onsdag 18 maj: Coaching kan bidra signifikant till ledares utveckling
Torsdag 19 maj: Coaching – kompetensutveckling för det moderna arbetslivets krav
Fredag 20 maj: Tips att tänka på när du väljer en coach
Lördag 21 maj: ICF globalt – vi finns där du behöver oss
Söndag 22 maj: ICF-coachernas kunder berättar