Coaching utifrån ICFs 11 Kärnkompetenser används inom olika branscher och sammanhang. Vi på redaktionsrådet för ICF vill skildra mångfalden coach yrket har och påvisa samhällsnyttan coachning som metod ger.

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation som bygger på ett systerskap med en relationell och virtuell verksamhet för tjejer mellan 10-25 år.

En partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation med 200 storasystrar, kvinnor som arbetar ideellt och tar emot ca 10 000 kontakter per år genom personliga träffar, chatt eller mejlstöd.

Jag intervjuade Karolina Palmberg som är beteendevetare och ACC certifierad genom International coach federation (ICF). Hon är sekreterare i ICF Sveriges styrelse och arbetar på Tjejzonen som ansvarig för ätstörningszonen. Karolina har 15 års erfarenhet av ätstörningsbehandlingar.

Förutom att dela med sig av sin specialkompetens inom de olika områden som ätstörningar, övervikt, mat, kropp, vikt, kontroll, psykisk ohälsa & självskadebeteende så stöttar, coachar och utbildar hon storasystrarna (volontärer) i coachning och coachande förhållningssätt.

Tjejzonen arbetar utifrån ledorden prevention och motivation.

Coachning för Karolina är ett professionellt samtal mellan klient och coach, där coachen håller i ramarna och tiden och klienten styr över innehållet av samtalet. Klienten får utrymme för reflektion och sätta ord på sina tankar utan att bli avbruten och ansvarar själv för hur modig, sårbar, stark eller kreativ hon vill vara i samtalet.

Karolina berättar att alla samtal sker anonymt och att de inte har anmälningsplikt till skillnad från de offentliga aktörerna.

Det skapar utrymme för tjejerna att kunna vara helt ärliga på deras egna villkor, att någon lyssnar på de jobbiga de vill prata om utan att det blir konsekvenser som de själva inte kan styra över.

De använder coaching som ett verktyg i det medmänskliga samtalet, professionell coaching när det passar och stödjande livssamtal när det passar. De kan ge konkret information om hur processen ser ut om man vill göra en anmälan eller var man kan vända sig om man behöver annat stöd eller hjälp.

I coachingssamtalet utgår de från modellerna

NÖHRA eller GROW med kärnan att vara medmänniskor som lyssnar.

Det är konkreta samtalsstrukturer med ett kravlöst lyssnande klimat baserat på ICFs kärnkompetenser (1,3,4,5) där deras fokus utgår utifrån perspektiv hos den som behöver samtalsstöd. Det viktiga är att stärka ”jaget” för att resa sig upp när det är krångligt i livet.

Tjejerna upplever att det är mycket värdefullt att få samtalsstöd och att det kan vara livsavgörande att bli hörd och att få berätta sin berättelse för någon som lyssnar när man behöver det.

De som arbetar på Tjejzonen kompetensutvecklas kontinuerligt genom utbildningsdagar och handledning både individuellt och i grupp.

Tjejzonens systraskap gör skillnad på riktigt med deras arbete för de tjejer som söker stöd och de bidrar till mer välmående.

Varje dag jobbar de för Tjejzonens vision som är,

Ett samhälle där den mänskliga rättigheten att bli lyssnad på respekteras.

Tack så mycket Karolina för att jag fått en inblick i hur ni arbetar med att stärka tjejer och även fått ta del av din passion för coachning som metod och tro på att ett coachande förhållningssätt är lönsamt i alla relationer.

Du kan mejla Karolina om du har frågor till

karolina.palmberg@tjejzonen.se