Planera, genomföra och följa upp event

1. Före Eventet

1.1 Planera event med god framförhållning och kontrollera att eventet inte ”krockar” med annat planerat ICF event. Stödformulär för strukturerad input till event.

1.2 Upprätta ev. budget

1.3 Utse Moderator

1.4 Ansök om ev. CCE poäng hos global

1.5 Skapa zoomlänk om online, boka lokal om IRL (Se kort instruktionsfilm om hur du skapar ett möte med länk till mötet i Zoom)

1.6 Skapa eventsida med säljande texter och bilder. (Utb länk kommer)

1.7 Marknadsför eventet genom att dela eventsidan Facebook, Instagram LinkedIn, i kalendern på hemsidan. Vi kommer även skicka ut länken i medlemsbrev och via nyhetsbrev löpande. (Utb länk kommer)

1.8 Fixa med praktiska förberedelser om eventet sker IRL

2. Under Eventet

2.1 Checka in deltagarna i eventappen. Appen till Confetti hittar du där du hittar appar (Apple/Android). (Utb länk kommer)

2.2 Hälsa välkomna och informera om eventuella inspelning/fotografering mm och annat viktigt som deltagarna behöver känna till, Chatt, Q&A etc.

2.3 Starta inspelningen (om ok att spela in)

2.4 Introducera moderatorer kort samt den/de som föreläser/utbildar

2.5 Håll koll på tider etc.

2.6 Hantera Mentimeter (Utb länk kommer)

2.7 Tacka föreläsare och deltagare och avsluta eventet (Stoppa ev inspelning)

3. Efter Eventet

3.1 Skapa maillista över incheckade deltagare (Utb länk kommer)

3.2 Skapa CCEU mail och skicka ut till deltagarna (Utb länk kommer)

3.3 Ladda upp eventuella inspelningar till ICF Sveriges YouTube kanal. (Se kort instruktionsfilm om hur du laddar upp en inspelning på Youtube från Zoom)

3.4 Lägg in länk till inspelning på hemsidan under ”Inspelade webinars och möten” (Utb länk kommer)

3.5 Sammanställ utvärderingen och summera för lärande. Utveckla och förbättra. (Utb länk kommer)

3.6 Rapportera nyckeltal till eventansvarig i styrelsen för total sammanställning. (Utb länk kommer)

4. Fira och gläds tillsammans över det fina resultat ni åstadkommit. Tillsammans gör vi störst skillnad !!!!