Via nedan formulär redovisar du de utlägg du haft i samband med ditt uppdrag för ICF Sverige.

Detta formulär används även som underlag för de utbildningsbidrag som årsmötet beslutar utbetala till styrelsens samt valberedningens medlemmar.

Ersättningsnivåer:
Styrelsemedlemmars ersättning uppgår till 9.000 SEK (ex moms per kalenderår) Kvitton måste redovisas
Valberedningens ersättning uppgår till 4.500 SEK (ex moms per kalenderår) Kvitton måste redovisas
Notera att ovan ersättning kan användas för alla typer av kompetensutvecklingar.