Internationella Coachveckan 16-22 maj

Varje år går den internationella coachveckan ut i världen för att sprida kunskap och inspiration om coaching och dess positiva effekter för individ, organisation och världen.

Redaktionsrådet ICF Sverige har letat i vårt artikelarkiv och där hittat artiklar som vi vill lyfta som vårt bidrag till att synliggöra coachingens kraft och mångfald.

I dag kan du läsa artikeln: Vad gör en coach, egentligen?

Vad gör en coach? Coach är ett ord som används i många olika sammanhang – kostcoach, hälsocoach, träningscoach, hundcoach, fotbollscoach, livscoach, viktcoach, relationscoach, affärscoach, karriärcoach, jobbcoach etc. Men vi kan ställa oss frågan; Vad gör en coach, egentligen?

Coaching – förflyttning från en nuvarande situation till en önskad situation

Det är inte ovanligt, framför allt i media, att coach används i sammanhang som expert eller rådgivare. En professionell coach är inte en terapeut, expert, rådgivare eller mentor. Hos en coach får du inte behandling, expertråd eller lösningar. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är coachens främsta verktyg för att du ska hitta dina egna svar och lösningar.

Ordet coach kommer från ungerskans kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att tillverka speciellt välgjorda vagnar. Dessa vagnar fraktade människor från en plats till en annan – alltså att bära fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation.  Nu handlar inte coaching om att bokstavligt bära fram en annan individ eller grupp. Vi kan säga att coaching handlar om att i ett kreativt samarbete bära fram möjligheter och potential.

Coach – med fokus på möjligheter

Som coach är det din främsta uppgift att göra din klient/samtalspartner framgångsrik i sin egen förändringsprocess. Du hjälper och stöttar din klient/samtalspartner att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling. Det viktigaste för att din klient/samtalspartner ska utvecklas är att hen ökar hens kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt. Som coach utgår du från att hen både kan och vill ta ansvarar sina val och handlingar.

Som coach är du genuint intresserad av att möta, och att se andra växa och utvecklas. Du är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential.  Din klient/samtalspartner är expert på sin verklighet, sina erfarenheter och värderingar. Som coach ger du inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är dina främsta verktyg i processen att stödja ökad medvetenhet, utveckling och lärande. Tydlig, effektiv och utmanande kommunikation är ytterligare verktyg för att stötta klienten/samtalspartnern att själv finna svaren och vägen till förändring.

Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet – vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Som coach har du verktyg för att skapa en förtroendefull och en stödjande miljö där klienten/samtalspartnern i trygghet och egen takt kan utforska de steg som behöver tas för att sig närmare målet.

För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Som coach hjälper du din klient/samtalspartner att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar hen på vägen mot målet.

Att bli coachad – en aktiv handling

Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana sig själv – sina handlingar, värderingar och föreställningar. Utifrån mål och handlingsplaner behöver klienten/samtalspartnern omsätta dessa i verkligheten – gå till handling. Mellan coaching sessionerna är det hens uppgift att ta de nödvändiga stegen mot målet. Klienten väljer vad samtalet med dig som coach ska handla om, och du bidrar genom din kunskap om utvecklingsprocessen och med dina frågor. Detta skapar tydlighet om att det är klienten som ansvarar för sin process, sina val och dina handlingar.

Coaching- varför fungerar det så bra?

Coaching har fått en stor och hållbar roll i privat personers liv och företagsvärlden. Vi kan ställa oss frågan varför coaching fungerar så bra?

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper din klient/samtalspartner att plocka fram vad som är viktigt, hjälper hen att sätta mål att hitta hens bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande.

Genom coachingen fördjupar klienten/samtalspartnern sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet – utnyttjar hela sin personliga potential. Inom oss alla finns en längtan att få utnyttja hela vår personliga potential. Människor är kreativa med vilja att ta ansvar för sina egna handlingar. Det är just detta som coachingen utgår från. Grundtanken inom coachingen är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar.

”Jag kan inte lära någon någonting. Jag kan bara få dem att tänka,
vilket är mycket mer värt än att förmedla min egen vision”

Sokrates 477 f Kr ”den förste coachen”

 

Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certified Coach, PCC