Coach är ett ord som används i många olika sammanhang- kostcoach, hälsocoach, träningscoach, hundcoach, fotbollscoach, livscoach, viktcoach, relationscoach, affärscoach, karriärcoach, jobbcoach etc. Det är inte ovanligt, framför allt i media, att coach används i sammanhang som expert eller rådgivare. En professionell coach är vare sig expert, rådgivare eller mentor. Hos en coach får du vare sig expertråd eller lösningar.

Vad gör en coach, egentligen?

Ordet coach kommer från ungerskans kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att tillverka speciellt välgjorda vagnar. Dessa vagnar fraktade människor från en plats till en annan – alltså att bära fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation. Nu handlar inte coaching om att bokstavligt bära fram en annan individ eller grupp. Vi kan säga att coaching handlar om att i ett kreativt samarbete bära fram möjligheter och potential.

Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att hon/han ökar sin kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt. Coachen har ett jag- stärkande förhållningssätt till sin klient- coachen utgår från att klienten både kan och vill ta ansvarar sina val och handlingar.

Coachen har ett genuint intresse av att möta, och att se individer växa och utvecklas. Coachen är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential. Coachen ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är coachens främsta verktyg i processen att stödja ökad medvetenhet, utveckling och lärande. Förmåga att kommunicera tydligt, effektivt och utmanande är ytterligare verktyg coachen använder för att stötta klienten att själv finna svaren och vägen till förändring.

Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet- vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Coachen har förmåga att skapa förtroende och en stödjande miljö där klienten i trygghet och egen takt kan utforska de steg som behöver tas för att närma sig målet. Coachen är skicklig i att skapa genuina, kreativa och utvecklande möten.

För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen mot målet.

Att bli coachad – en aktiv handling

Att bli coachad kan uppfattas som en passiv aktivitet – men att bli coachad är en medveten, aktiv och ibland krävande förändringsprocess. Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana sig själv- sina handlingar, värderingar och föreställningar. Utifrån mål och handlingsplaner behöver klienten omsätta dessa i verkligheten – gå till handling. Mellan coaching sessionerna är det klientens uppgift att ta de nödvändiga stegen mot målet. Klienten väljer vad samtalet med en coach ska handla om, coachen bidrar genom sin kunskap om utvecklingsprocessen och med sina frågor. Detta skapar tydlighet om att det är klienten som ansvarar för sin process, sina val och sina handlingar.

Varför fungerar coaching så bra?

Coaching har fått en stor och hållbar roll i privat personers liv och företagsvärlden. Vi kan ställa oss frågan varför coaching fungerar ar så bra?

Inom oss alla finns en längtan att få utnyttja hela vår personliga potential. Människor är kreativa med vilja att ta ansvar för sina egna handlingar. Det är just detta som coachingen utgår från. Grundtanken inom coachingen är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar.

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper klienten att plocka fram vad som är viktigt, hjälper klienten att sätta mål att hitta sina bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande. Genom coachingen fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet – utnyttjar hela sin personliga potential.

Marie-Louice Wallin, Cert ICF Coach och utbildare
www.coaching-hearttoheart.se

Marie-Louice är certifierad ICF coach och utbildare, hon har arbetat med friskvård och personligt ledarskap i över 20 år och brinner för att hjälpa människor att växa. För henne är mötet med människor – i klientmöten, föreläsningar och utbildningar både givande, utmanande och utvecklande. Det är i mötet möjligheten till utveckling finns.