I höst genomfördes en psykoterapi konferens i Oxford som samlade 250 terapiforskare från hela världen. Vetenskapsradions frilansande reporter var där och rapporterade helt kort. Inledningstalade gjorde nestorn på området, Bruce Wamphold. Han talade bland annat om vad som skiljer så kallade superterapeuter från vanliga terapeuter. De skickligaste terapeuterna använder olika metoder och de är inte skickliga på grund av vilken metod de valt att arbeta efter. Forskningen har visat att det som gör dem så skickliga är att de utvecklat en avancerad empatisk förmåga det vill säga förmågan att etablera en djup tillit i relationen till sin patient. En förmåga att leva sig in i sin patients livssituation. Det andra de gör är att de skapar en plan för arbetet tillsammans med patienten och vinnlägger sig om att de är överens med patienten om planen.

Bruce påtalar också i intervjun i Vetenskapsradion att ett stort dilemma med varför så få terapeuter blir så skickliga är att de aldrig tränar på sin förmåga. Det är högst ovanligt att de blir observerade eller får feedback på sin utveckling som terapeut och faktum är att forskningen visar att de inte alls utvecklas utan blir allt sämre vartefter åren går. Som Bruce Wampold ger exempel på så är det ju inte märkligt, en pianist som aldrig övar utan bara spelar konsert blir inte bättre, en tennisspelare som aldrig tränar utan bara spelar match kan man inte heller förvänta något annat av. De riktigt skickliga terapeuterna har ofta fått sin träning utanför den terapeutiska sfären berättar Bruce och de har tillägnat sig en förmåga att upprätthålla relationen till klienten oavsett vad.

Bruce Wampholds berättelse om vad som gör terapeuter skickliga förvånar knappast någon som blivit tränad till professionell coach enligt International Coach Federations kärnkompetenser. Det är precis de elementen i vår expertis som vi coacher tränar mycket på där tillit och närhet är några av våra kärnkompetenser och vi slutar inte träna och kvalitetssäkra vår coaching. Var tredje år omcertifierar en ICF-certifierad coach sin kompetens. Inför varje certifiering krävs att man genomfört mentorcoaching, där en mer erfaren coach lyssnar och observerar coachingen och ger feedback för utveckling utöver att coachen visar ett antal nya utbildningspoäng, en mängd nya klienttimmar. Till det kommer också ett gediget kunskapstest. Så står också International Coach Federation (ICF) som ett varumärke som borgar för god kvalité hos den coach som är certifierad hos ICF.

Vad tränar våra coacher på?

Att skapa tillitsfulla relationer, att vara värderingslösa i mötet med klienten och inte komma med en egen agenda utan snarare var ett bollplank i tankeprocesser. Att tillsammans med klienten sätta överenskomna mål för det gemensamma arbetet. Att arbeta med djup tillit i relationen och verka för att klienten når sina mål och drömmar oavsett om det handlar om affärs-mål, självförtroende-mål eller egen personlig utveckling.

Våra certifieringar finns i tre nivåer

Associated Certified Coach (ACC) har minst 100 klienttimmar, minst 60 utbildningstimmar och 10 mentorcoachingtimmar.

Professional Certified Coach (PCC) har minst 500 klienttimmar, minst 125 utbildningstimmar och 10 nya mentorcoachtimmar.

Master Certified Coach (MCC) har minst 2500 klinttimmar, minst 250 utbildningstimmar och 10 nya mentorcoachtimmar.

Det finns ytterligare krav på coacherna inför en certifiering och en fullständig beskrivning hittar du på icfsverige.se

Vill du spela match med någon som tränat då är våra coacher något för dig, kanske har du en av oss nära dig. Du hittar oss lätt på vår funktion SÖK COACH.

Vill du höra vetenskapsradions veckomagasin själv så hittar du det här, ungefär 33 minuter in i programmet.