Hur skulle det vara om fler VD:ar lyckades riktigt bra med sitt uppdrag?
Om vi drar nytta av erfarenheterna från de som lyckas snabbt? Och om vi vidgar perspektivet och ser till vad alla i organisationen kan göra för att företaget ska bli/vara framgångsrikt.

I den här artikelserien kan du läsa om fyra beteenden som är särskilt viktiga att behärska
– i min mening inte bara av VD utan av alla som är intresserade av ledarskap och som finns i systemet runt en VD. Artikeln är baserad på en stor och mångårig forskningsstudie av framgångsrika beteenden hos VD .

En framgångsrik VD kan konsten att ta beslut och att engagera och få med sig andra. Den tredje förmågan handlar om att vara proaktiv.

Del 4 av 5 – om konsten att vara proaktiv
Reaktiv eller proaktiv – ja, vad är ditt naturliga sätt att respondera? Reagerar du i efterhand på det som händer eller förutser du vad som kan tänkas hända och har en plan för vad du ska göra då? Jag känner dem som alltid säger nej först, som ett sätt att vinna tid. Alla som skyller ifrån sig på diverse omständigheter både av yttre och inre karaktär är reaktiva och om man ska hårddra det offer i sina egna liv. David R Hawkins som vigde sitt liv åt att undersöka energinivåer fann att den genomsnittliga medvetandenivån ligger strax under 200 (på en skala upp till 1000). 200 kännetecknas av mod – något som krävs av alla som vill vara ledare, om än så bara i sitt eget liv. Låg självkänsla, stress, konflikträdsla, depression och andra psykiska sjukdomar är en stor utmaning på alla arbetsplatser.

I Sverige har Simon Elvnäs videofilmat framförallt mellanchefer och funnit att 65 % av sin tid är de reaktiva! Cheferna tror att de lägger mycket tid på att coacha sina medarbetare men det gör de i väldigt liten grad. Istället går stor del av deras tid åt att hantera olika uppkomna situationer bl a svara på frågor som med medveten planering skulle kunna ha sina egna olika forum.

I CEO-Genome-studien så visade det sig att framgångsrika VD:ar använder så mycket som 50 % av tiden till att tänka långsiktigt framåt. Det gör dem mer benägna att plocka upp tidiga signaler och tidigt anpassa sig och göra strategiska förändringar. De plockar upp ett brett informationsflöde regelbundet, de scannar nätverk och diverse data och hittar relevant information. En kritisk kompetens med andra ord – vd:ar som är duktiga på detta lyckas 6.7 ggr oftare än de som inte är långsiktiga och proaktiva.

De inser även att bakslag är en integrerad del av att förändra kursen – misstag behandlas som möjligheter att lära och utvecklas. De finjusterar och ändrar till det bättre. De som inte ser det har 50 % mindre chans att lyckas. 90 % av VD:ar som lyckas är starka på att hantera bakslag (speciellt viktig förmåga i snabbväxande branscher). De kan även hantera situationer som inte står i regelboken.

ÖVNING: Under en arbetsvecka – skriv ner allt du gör. Analysera resultatet. Hur ser balansen ut mellan att reagera på olika uppkomna situationer och på proaktiv tid som har med utveckling och framtid att göra?

Stephen Covey’s tidsmatris är klassisk vid det här laget. Rita en fyrkant med fyra fält och namnge de olika fälten – viktigt respektive inte viktigt på ena sidan och bråttom samt inte bråttom på den andra. Skriv in dina aktiviteter (eller använd post-it lappar) och analysera sedan fördelningen. Vad du kan ändra för att ha mer tid för det som är långsiktigt viktigt men inte bråttom?

För dig som är VD: hur mycket tid lägger du på att vara proaktiv? Vad skulle vara relevant för dig/er att omvärldsbevaka? I vilka forum tar ni upp företagets framtid och utveckling?

***

Ja, vad skulle vara möjligt tror du om inte bara du utan alla på företaget var lite mer proaktiva? Eller till en början i alla fall mer ansvariga för den egna tidsdisponeringen och hälsan? Tänk om vi inte var så rädda för återhämtning, om vi kunde komma ihåg att även den mänskliga kroppen och själen behöver ny engeri, inte bara bilen. I en sund kropp tar inte det så lång tid. Om vi har slutat lyssna och inte hör våra egna signaler på när det är dags att vila då kör vi på tom tank och det får konsekvenser. Tänk om vi var mer fokuserade på det salutogena – det som skapar hälsa. Och tänk om vi var mer nyfikna på det som ligger utanför vår egen sfär. Om vi alla var duktiga på att lyssna till vårt hjärta. Vad skulle då vara möjligt?

Artikelförfattare: Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach
fil kand beteendevetare

Följ med och läs vidare:
Nästa artikel – del 5 av 5 – om konsten att pålitligt leverera resultat.

Källor:
The CEO Genome Projekt (VD:ars DNA)
14 forskare under ledning av prof Steven N. Kaplan, University of Chicago
samt prof Morten Sørensen, Copenhagen Business School har 2000-2013 har analyserat en
databas på 17 000 c-suite assessment inkl 2000 vd i alla större industrisektorer, olika storlek på bolagen (främst USA). Ett 70-tal intervjuer har gjorts för att testa hypoteser.

David R Hawkins, Power vs force, (2014)

Simon Elvnäs, Effektfull, Volante (2017)

Stephen Covey, 7 habits of highly effective people, (2004)

Jan-Philip Sendker, Konsten att höra hjärtslag. (2013, sv översättning 2014)