Redaktionsrådet ICF Sverige

Vi i redaktionsrådet (nedan) träffas ca tio gånger per år för att skapa idéer och material som kan vara till gagn för medlemmar och andra. Vi skriver artiklar, granskar andras, publicerar och håller oss á jour med det som händer inom coachingvärlden. Du hittar det vi publicerar under rubriken ”Nyheter och artiklar” på ICF Sveriges hemsida, alltså här: http://icfsverige.se/aktuellt/.

Mellan oss fyra så är vi bra på lite olika saker, vi har olika skills när det gäller skrivande helt enkelt och det är så det ska vara. Vi tror också det finns många fler som har kloka saker att säga om coaching men kanske inte vill göra det lika regelbundet.

Vi vill därför gärna uppmuntra även DIG att sätta dina tankar kring coaching på pränt och skicka in till oss. Vi välkomnar både kortare och längre artiklar, på svenska och på engelska, från alla som är medlemmar i ICF. Efter redigering och samråd med dig publicerar vi det du skrivit på ICF’s hemsida och – antingen på medlemssidorna på sociala media, eller på de öppna sidorna, beroende på målgruppen för det du skrivit.

Att skriva för ICF är mer än att skriva för ditt eget varumärke, du skriver i egenskap av coach, som representant för vårt skrå och samtidigt blir du synlig ut mot coachingvärlden här i Sverige. Om det låter intressant så är du varmt välkommen att höra av dig till redaktion@icfsverige.se med frågor och alster.

Om du skulle ha möjlighet och intresse av att vara med i redaktionsrådet så är du också varmt välkommen. Du kan prova på om du vill, de närmaste två mötena är 23/11 kl 9 och 16/12 kl 8. Hör av dig till oss så får du länk.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig och ta emot det du skrivit!

Lena Gustafsson, Marie-Louice Wallin, Sati Bacchus, Susanne Dellhammar