Runt 40 är genomsnittsåldern för coachklienter i Sverige visar en studie av användandet av coaching genomförd av ICF global i samverkan med PWC. ”Inte förvånande.” säger Lena Gustafsson, ordförande i ICF Sverige. ”I den åldern har de flesta kommit en bit i karriären, många har eller får ledande befattningar och coachas på sina ledarskapsförmågor, andra coachas på riktningsbyte av olika slag.”

Mellan 35 och 45 händer mycket i människors liv. Man har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, kanske bytt jobb några gånger och nu definierar man ofta sin egen riktning. I 40-årsåldern gör många också en avstämning, omvärderar sin syn på vad som är viktigt i livet och formar en ny livsstil för åren framåt.En coach är en god hjälp i arbetet med att smälta samman yrkesambitioner med livsvärden.

Många tar de första stegen in i ledande befattningar och coachning är en effektiv form av kompetensutveckling när individen ska förflytta sig till mer utsatta och ansvarsfyllda positioner. Nya strategier och förhållningssätt behöver utvecklas när rollen förändras. Tillsammans med en coach arbetar man med hur det görs utan att tappa bort sig själv.

Det här åren är ofta intensiva år med hemmaboende barn, aktivt yrkesliv och kanske en engagerad fritid. Stresshantering är en värdefull förmåga att utveckla och ett återkommande coachämne.

Coachning som personligt professionellt samtal används allt oftare för att ta sig förbi trösklar och utmaningar i livet. Att det då flitigt används i en högaktiv del av livet är då logiskt. En jämförelse med globala siffror visar att det ser likadant ut i hela världen.

Vill du veta mer om vem som använder sig av en coach och varför? Fredagen den 7 oktober delar ICF Sverige för första gången ut ICF Sweden Coachee Awards, en utmärkelse för att hedra de individuella utvecklingsresor coaching alltid innebär. Kom till Göteborg eller följ utdelningen via ICF Sverige på Facebook och Linked In.