Sveriges coacher är en stor och flitigt omdebatterad yrkesgrupp. Ofta uppfattas vi som en nymodighet trots att vårt globala branschförbund nästa år firar 20 år. Var kommer alla coacher ifrån och behövs
vi verkligen? Folk har väl pratat med varandra i alla tider? För att få svar på de frågorna måste vi titta på den omstruktureringen som sker i svenskt näringsliv och de nya krav det medför på yrkesverksamma.

Svenska företag förflyttar sig allt längre på skalan från enkel produktion till innovation, design och komplexa tjänster. Det ökar kraven på de anställda att hantera mångsidiga arbetsuppgifter, tänka självständigt och agera i en samverkansmiljö i högt tempo. Våra generellt platta organisationer med
fördelat ansvar nära utförandet och ett ledarskap i samverkan gör att vi behöver jobba med hög social kompetens och goda ledarskapsförmågor på vitt skilda befattningar.

Det är här vi coacher kommer in. I ett personligt professionellt samtal arbetar vi med att finslipa på den enskildes förmågor, ofta direkt kopplat till konkret arbetsvardag, dess krav och stötestenar.
Arbetsledare som befordrar en driven medarbetare kopplar på en coachinsats för att jobba med just ledarskapsförmågan, ledningsgrupper ringer coachen för att effektivisera sin samverkan och tydliggöra den gemensamma målbilden, enskilda människor tar coachning för att hitta vägen framåt när de vet att de har mer att ge än den aktuella arbetsplatsen tar tillvara.

Att antalet coacher snabbt ökat de senaste åren är inte märkligare än att mängden bilmekaniker ökat lavinartat från det att Fords första svarta fordon rullade ut från löpande bandet. Samhälls-förutsättningar förändras, nya behov uppstår och det finns alltid några som brinner för att göra just det.

Dagens coacher kommer in i yrket från en mängd olika håll. Tidigare företagsledare, pedagoger, beteendevetare och samhällsutvecklare hittar i coachningen en väg att arbeta fokuserat med processer man ofta länge intresserat sig för. Bakgrund och personlighet ger varje coach en unik profil
och förtroende och personkemi mellan kund och coach är avgörande men ofta svårbedömt som grund för en investering.

Coachtjänsten är svår att bedöma på förhand och kvaliteten varierande men det finns hjälp att få. Världens globalt största aktör för oberoende kvalitetssäkrad coachning är Internationella coachförbundet, ICFcoachförbundet, ICF, en organisation med starkt fäste här i Sverige. Med 470 certifierade coacher är Sverige ett av de länder i världen där det är enklast att hitta en kvalitetssäkrad coach, utbildad och granskad i sin profession. En god resurs för svenskt näringsliv och dig som individ när framtidens utmaningar ska mötas. Ställ krav på din coach, det gör vi.

Lena Gustafsson

PR & Kommunikation

ICF Sveriges Styrelse