Thomas Leonard (1955-2003) var en av de första att sätta coachning på kartan när han såg behovet av nya sätt att arbeta på för de som hade problem att nå mål i livet och ville ha mer framgång i både privat och arbetsliv.

1992 grundade Thomas Coach U en virtuell coach träningsprogram som snabbt växte runt om i USA och utbildade över 7000 coacher i 38 länder.

Thomas var en visionär som startade International Coach Federation i USA 1995 som en icke vinstdrivande portal för coacher i hela världen att dela med sig av erfarenheter och visdom inom det dynamiska coachnings område.

Idag är ICF en internationell tillsynsorgan och fortfarande en icke vinstdrivande och oberoende branschorganisation för kvalitativa coacher och coachutbildare.

Huvudkontoret för ICF GLOBAL finns i Lexington, USA

Det var flera skandinaver som utbildade sig på Coach U och tillsammans ville sprida ICF coachning. Det första nordiska mötet av coacher från Danmark, Finland, Norge och Sverige ägde rum i slutet av april 1999 och det ledde till att Nordic Coach Federation skapades 2000 för de nordiska länderna.

2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten och dess, i dagsläget drygt 429 certifierade coacher vilket gör Sverige till det land som har flest certifierade coacher per capita i Europa.

ICF Sverige drivs som en ideell förening med styrelsen, regionansvariga, redaktionsrådet och etiska rådet med två syften:

Etablera coaching som en erkänd profession
Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar

Vi är en nationell förening med ett brett nätverk över landet och möts virtuellt och i gemensamma medlemsdagar. Vi finns också representerade i regioner som ordnar lokala träffar.

Det finns tre geografiska regioner;

ICF Stockholm

ICF Göteborg

ICF – Cyper chapter (webben)

ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige och är som sådan ansluten till Företagarna för att bevaka coachers intressen i näringslivsfrågor.

Thomas Leonards personliga generositet, hans kreativitet och kanske allra mest hans nyfikenhet lever vidare i International Coach Federation

United in a League

Jorden runt pågår nu aktiviteter under 2016 års Internationella Coachvecka #icw2016, inom ICF-Global.

Här inom ICF Sverige, #icfsverige har vi en artikelserie som rullar varje dag under veckan.
Måndag 16 maj : Världens största branschorganisation för professionella coacher
Tisdag 17 maj: Vad är ICF-coaching?
Onsdag 18 maj: Coaching kan bidra signifikant till ledares utveckling
Torsdag 19 maj: Coaching – kompetensutveckling för det moderna arbetslivets krav
Fredag 20 maj: Tips att tänka på när du väljer en coach
Lördag 21 maj: ICF globalt – vi finns där du behöver oss
Söndag 22 maj: ICF-coachernas kunder berättar