ICFs coachningens grundare Thomas Leonards vision om att göra professionell coaching etablerat och sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle lever starkare än någonsin i ICF internationellt och här i Sverige. Läs hela artikeln här.