Av Sati Bacchus, ICF MCC

Vi coacher är ofta bra på att hjälpa människor skifta perspektiv, vare sig vi gör det medvetet eller att det blir en följd av coachingen i sig. Det är bra eftersom perspektivbyte är något som nästan alltid främjar vårt lärande och växande.

För mig blev ordet ”shift” betydelsefullt när jag började min bana som professionell coach. Shift fick då en ny betydelse, ett ord som betydde att sinnet hade bytt från ett perspektiv till ett annat och att det nya perspektivet nu var oåterkalleligt. Ett exempel på det är:

Tänk dig att du går en promenad tillsammans med andra utomhus i ett torrt och varmt klimat. Du går först och plötsligt får du syn på en orm som ligger utsträckt framför dig på stigen. Du blir förskräckt och hjärtat börjar bulta. Du stannar upp och varnar dem som kommer efter dig – det är en orm på vägen!
Men så skiftar något i ditt perspektiv, det kan vara ljuset, eller bara hur du håller ögonen och så ser du att det är ju inte någon orm, utan bara en vriden trädgren. Genast blir du lättad och lugn och förmedlar det du nu förstått till dina promenadkamrater. Då händer kanske en av följande saker:

 1. De blir också lättade för de litar på ditt perspektiv
 2. De tror dig inte utan uppfattar fortfarande grenen som en orm

Vad ska vi lära av den här lilla historien? Det finns fler lärdomar som jag ser det:

 1. Att vi påverkas på alla sätt av det perspektiv som vi uppfattar, även fysiskt.
 2. Att det inte är helt lätt att ändra perspektiv.
 3. Att slumpen ibland kan ändra vårt perspektiv, eller så behöver vi arbeta på det.
 4. Att vi även påverkar andra med vårt perspektiv.

 

Jag använder perspektivbytarövningar MYCKET i min egen coachpraktik. Det gör jag för att min erfarenhet säger mig att när klientens perspektiv skiftar så följer automatiskt andra, mer önskvärda handlingar, så jag behöver inte lägga lika mycket tid på att coacha kring dem.

Ofta kan jag stanna upp processen och fråga, vad skulle hända om … följt av en fråga som leder in i någon av följande övningar. Ibland bara som en fråga – vad skulle hända om du såg dig själv, någon annan eller situationen från en annan synvinkel?
Ett tips är att försöka komma bort från det klassiska, men uttjatade, ”tomt glas – fullt glas” perspektivet. Hitta på ett eget! Eller haka på ett ord eller en metafor som klienten använder. Det ger ofta bättre resultat.

Här följer några av mina favoritverktyg för att hjälpa våra klienter att byta synvinkel som inspiration till dina kommande coachingsessioner.

 

Örnperspektivet

Här är två olika övningar som båda är varianter på det som jag kallar örnperspektivet. En örn är stor, kraftfull och vis och har förmågan att flyga mycket högt. En del coacher kallar det för helikopterperspektivet.

a) Se sitt liv från ovan

För att få perspektiv på sig själv och sitt liv så ber jag klienten ibland att blunda och föreställa sig att de flyger som en örn högt ovanför sin kropp och ser sitt liv från en högre höjd. Sedan låter jag dem prata om sig själva i tredje person och frågar varianter på följande frågor:

 1. Vad kan du se så här från ovan?
 2. Vilket verkar vara bästa alternativet för personen nedan?
 3. Vad tror du påverkar personen? Positivt? Negativt?
 4. Vad kan du uppfatta kring hur personen hanterat tidigare svårigheter? (Målet för den frågan är att de ska se att de gjort så gott de kunnat)
 5. Vad skulle du vilja ge för råd till personen?
 6. Hur tycker du att personen ska gå vidare?

b) Perspektivbyte vid konflikt

Den här övningen kan användas när en klient har (haft) en konflikt med en annan person. Markera två X bredvid varandra på golvet. Låt din klient ställa sig på det ena X:et och blundande svara på följande frågor:

 1. Vad är din känsla?
 2. Vad är det som händer i situationen?
 3. Vad skulle du behöva från den andra personen?
 4. Vad är det som hindrar en lösning?

Låt klienten ta ett djupt andetag, öppna ögonen och kliva över till det andra X:et. Nu har klienten bytt roll till den som den har en konflikt med.

 1. Hur känns det att vara den andra personen?
 2. Hur tänker den personen på händelsen?
 3. Vad stoppar hen från att komma vidare?
 4. Vad behöver den personen från dig?

Låt slutligen personen kliva bort från båda X:en och betrakta båda personerna från utsidan eller från ett helikopterperspektiv. Fråga, utifrån det perspektivet:

 1. Vad kan du se, förstå och uppleva härifrån?
 2. Vilket/vilka råd vill du ge dig själv?

När klienten svarat färdigt, låt hen ta ett djupt andetag, landa och öppna ögonen. Prata om det hen upplevt och lärt sig.

 

Win-win perspektivet

Ett enkelt sätt att forma om beslut är att se dem som win-win istället för win-loose, som vi oftast ser dem som. Ofta fastnar människor i beslutsångest för att de försöker analysera vinst och förlust när det gäller det de står inför. Vi coacher kan hjälpa dem att istället se vad det är för vinster med båda (eller fler) alternativ och fatta beslut utifrån dem.

 

The Work

The Work är ett verktyg eller metod som låter dig och klienten titta på tankar utifrån olika perspektiv. Många gånger löser det upp tankar som stressar eller där klienten har fastnat på något vis. Genom att ställa fyra frågor och sedan vända på tanken så återvänder sinnet till en känsla av mental klarhet, glädje och energi.

Det går att göra The Work själv, med penna och papper, och det går utmärkt att använda metoden som del av en coachingsession. Ett sätt är att först identifiera en hindrande eller stressande tanke. Det görs genom att klienten får fokusera på en olöst/obehaglig situation och sedan:
a) skriva en lista på minst tio begränsande tankar (korta och enkla meningar).
b) välja ut den som känns sannast, svårast eller starkast.
c) applicera The Work frågorna och vändningen på den tanken.

Själva The Work frågorna är enkla, men inte desto mindre kraftfulla.

 1. Är det sant? Svara ja eller nej. Om nej, gå direkt till fråga 3.
 2. Kan jag verkligen veta att det är sant?
 3. Hur reagerar jag när jag tror på tanken?
 4. Vem/hur skulle jag vara utan tanken?

Efter att de utforskande frågorna är ställda så applicerar man en vändning som gör att man ser tanken utifrån flera olika perspektiv, till exempel från motsatsen och från det egna perspektivet. Exempel kan vara om vi undersöker tanken Amanda är arg på mig, blir motsatsen:
Amanda är inte arg på mig. (Hur är det också sant eller sannare?)

Vänt till mig själv blir:
Jag är arg på Amanda. (Hur är det också sant eller sannare?)

Det går att gå djupt in i metoden och lära sig mycket mer, det här är bara en början. Läs mer om The Work på den svenska sajten:

https://thework.com/sites/svenska/

Eller se på upphovskvinnan när hon själv beskriver metoden:

https://www.youtube.com/watch?v=HIuCvUJWMfM

 

Hitta ett större ”problem”

Den här idén har jag fått av Tony Robbins som jag hörde säga att det bästa sättet att bli av med sina små problem i livet är att skaffa sig ett större ”problem”. Hjälp klienten att hitta ett värdigt projekt – i arbetet eller livet – som den är mer passionerad, engagerad och intresserad av än att hålla på och lösa sina ”små” problem. Det skapar livsenergi och sätter de mindre problemen i perspektiv.

 

Voice Dialogue

Voice Dialogue är en metod som grundades på 70-talet av de två psykologerna Hal och Sidra Stone. Metoden kallas också för ”The Psychology of Selves” eller ”The Psychology of the Aware Ego”.

Grundförutsättningen är att vi inte är ett separat jag utan vi människor består av många olika delpersonligheter, vilket Voice Dialogue hjälper oss att komma i kontakt med, förstå och lyssna på. Genom Voice Dialogue ges möjlighet för klienten att lyssna på sig själv utifrån flera olika perspektiv. Antingen genom att coachen guidar klienten att prata utifrån olika delpersonligheter eller att det görs rent fysiskt – att klienten förflyttar sig till olika platser i rummet, som får representera ”energin” av de olika personlighetsdelarna.

Vanliga universella delar att ha dialog med är – inre kritikern, barnet, perfektionisten, den som vill vara till lags, den som oroar sig, den rationella osv. Om man lär sig mer om metoden kan man även titta på primära delpersonligheter och förnekade personlighetsdelar för att få djupare förståelse för sig själv/sin klient.

Läs mer om metoden här:

https://voicedialogueinternational.com/index.htm

Eller se en video där metoden beskrivs:

https://youtu.be/4UvrAQaDGg4

 

Mirakelfrågan

Första gången jag kom i kontakt med Mirakelfrågan var i en session där jag själv fick coaching. Jag kan vittna om att den är kraftfull i sin enkelhet. Så här beskriver den finländske terapeuten och coachen Ben Furman frågan. I länken i slutet kan du läsa fler variationer.

”När du återger frågan för din klient, ställ då frågan på ett så intensivt och dramatiskt sätt som du kan för att sätta igång klientens fantasi. Så här kan du formulera dig:
’Anta att vårt möte är över, du går hem, du gör det du planerat att göra resten av dagen och sedan blir du trött och somnar. Mitt i natten, när du sover djupt, sker ett mirakel och problemet som fört dig hit i dag är helt löst (knäpp gärna med fingrarna för att tillföra lite extra dramatik). Eftersom miraklet har hänt under den tiden du sov, vet du inte att det har hänt. Så frågan är – när du vaknar på morgonen, hur kommer du att upptäcka att ett mirakel har skett? Vad kommer du att lägga märka till? Vad mer? Osv.’”

Fortsätt att fråga tills klienten inte har fler svar. Fler variationer på frågan:

http://www.benfurman.com/en/2014/02/22/variationer-av-mirakelfragan/

 

För och nackdelslista

Slutligen en perspektivbytarövning som jag tror att många av oss coacher känner till och använder oss av. Men det är inte säkert att vi använder alla varianter. Här kommer dem:

1) Enkel variant

En enkel plus och minus lista är nog ett verktyg som de flesta av oss coacher har i vår verktygslåda. Något som gör den mer effektiv är att lägga till alternativen nedan.

2) Båda alternativen

Säg att en klient har blivit headhuntad och fått ett erbjudande om ett annat arbete. Ofta kan vi coacher då be klienten göra en för- och nackdelslista på vad den nya möjligheten skulle innebära. Gör övningen ännu mer kraftfull genom att också göra en för- och nackdelslista när det gäller att stanna kvar i det nuvarande arbetet.

3) Med skattning

Fördjupa listan ytterligare genom att få klienten att ”skatta” sina svar. Använd följande fråga på fördelssidan:

a) Hur viktig är den här fördelen för dig på en skala på 1-10?

Använd denna fråga för nackdelssidan:

b) Hur jobbig/obehaglig är den här nackdelen för dig på skalan 1-10?

På så vis får du siffror som du sedan kan lägga ihop och det kan bli ännu tydligare vilket alternativ som överväger.

4) Med framtidsperspektiv

Låt klienten följa de olika alternativen ett (eller flera) år in i framtiden och föreställa sig det som den tror kommer att hända vid de olika valen.

About Admin