Vad är det första du kommer att tänka på när du tänker på verktyg? Ja- ha, du också…
Hos mig dyker det upp en hammare, skruvmejsel och tång. De ligger så där lite oordnat i en hög. Hur ser det ut för dig?

Det här är spännande – vi har alla våra mer eller mindre medvetna ”bilder” av vad vi menar när vi pratar om något. Alltså våra inre bilder, som i sig framkallar tankar, känslor mm. Det som vi till vardags benämner som att, ”vi tänker”.

För min egen del fascineras jag av att vi kan kommunicera så pass bra som vi ändå kan, eftersom vi alltid talar om olika saker. Vi tror att vi talar om samma – men det är omöjligt. Vi ser inte vad den andre tänker, känner och upplever. Vi kan bara gissa eller ana. Det är här kommunikationen kommer in. Dels den inre kommunikationen av tankar och känslor hos en person och den mellan människor.

Vilka verktyg passar att använda för att jobba med de här så kallade mjuka värdena? Det känns ändå lite hårt med hammare, spik, skruvar och tänger… Tänk om det finns övningar, mentala övningar som blir verktyg för mina tankar, känslor och som gör att jag kan komma åt min egen utveckling under kommande år. Finns det?

I nästa avsnitt av den nystartade ICF Coachpodden (nr 2) bjuder Johanna Nilsson och jag på Livecoaching och ger ett konkret exempel med den så kallade Skalfrågan. Så ladda dig själv med nyfikenhet, penna och block. Om vi under avsnitt nr 2 lyckas, så är målet att du ska få med dig ett VERKTYG som du kan bli nyfiken på och kanske rent av vill använda under 2019.

Skalfrågan kan användas på olika sätt. Här fungerar den som ett nöjdhetsindex. Den går från 0 till 10 på en rak linje, där 0 är noll och 10 är mycket. Lägg märke till att vi talar om ett verktyg, och det som skrivs fungerar som en termometer på nuläget, det är alltså inte en ”fast sanning”. Det är en hjälp att mäta något så komplext som en upplevd känsla. När du lyssnar på avsnitt nr 2, som släpps onsdag 9 jan-2019-01-09, hoppas vi det blir glasklart!

 

 

 

 

 

 

 

Artikel författad av Carin H Bladh, ICF Professional Certified Coach,
medlem av redaktionsrådet,