Personal och Chefsmässan har precis gått av stapeln. Ett fullspäckat program på alla scener och montrar i massor. En mötesplats för coacher, chefer, ledare och alla som är intresserade av det senaste inom ledarskap, tekniska plattformar och det som kan underlätta och göra ledarskap och arbetsplatser bättre.

Vi på ICF Sverige hade en monter där några av ICFs volontärer pratade coaching och beställarkompetens. Ett ökande intresse helt klart. ICFs syfte med att vara med på mässan är alltid att möta våra ”kunder”, medlemmar och strategiska partners. Flera av de samlande coachplattformarna var också på plats, där vi kan känna oss stärkta eftersom de gärna ser sina coacher som ICF certifierade. Win, win helt enkelt. Vi på ICF har tagit fram en ”Beställarkompetensguide” som både finns som en trycksak och att ladda ner från ICFs hemsida. Tipsa gärna dina kunder om de är osäkra på varför de skall välja en ICF certifierad coach. Ladda ner din beställarkompetensguide . I dagsläget har vi förmedlat vidare kunskapen om guiden till ca 10 000 personer som jobbar med inköp och upphandling.

ICF var också på plats på kunskap & inspirations scen och hade bjudit in Magnus Johansson från Företagarna och Anna Larka från Upphandlingsmyndigheten. Båda experter på upphandling. De delade generöst och engagerat med sig av sina kunskaper inom området utifrån olika perspektiv. Lars Lagerstedt faciliterade och Malin Avalon Engquist representerade ICF Sverige och kring tips kring upphandling och hur föreningen kan jobba proaktivt såsom med att skapa beställarkompetensguiden sprida kunskap om upphandling kring coaching.

Intressant för oss coacher/leverantörer är att vi får ta kontakt även under anbudstiden för frågor. Vi kan ha mer omfattande diskussioner innan anbudsförfrågan läggs ut. Det innebär att vi kan försöka påverka anbudsförfrågans utformning om vi anser att uppköparen inte har förstått något som vi ser. Meningen är ju att uppköparen ska fråga efter en kompetens och en åtgärd som passar ihop med behovet. Att analysera behovet kan ibland göras bättre av en kunnig leverantör. Således är det ok för uppköparen att, i en tidig dialog, låta sig påverkas av en leverantörs analys och förslag till relevant åtgärd. Vi som leverantörer kanske ser tydligare vad som kan vara orsaken till en problematik och vilka behov som kan hanteras. På så sätt kan vi som coacher bidra till förbättrad formulering av krav på kompetens och insats.

Bra att veta är att beställaren får skicka ut ett anbudsunderlag på en remissrunda till valda leverantörer för att sedan kunna finslipa anbudsunderlaget. Anna Larka påpekade att Upphandlingsmyndigheten har en mycket informativ hemsida och att myndigheten gärna är behjälpliga med de frågor som vi som coacher kan ha. Magnus Johansson påpekade vikten av att utbilda leverantörer i beställarkompetens och att det är en service som Företagarna har för sina medlemmar.

Malin Avalon, som representerade ICF Sverige gick igenom både förslag på vad coachen själv kan göra för att öka närvaro samt vad ICF gör för att stötta sina medlemmar. ICF kan bland annat bidra med:
– Skriften. Att sprida kunskap om coaching
– Berätta hur marknaden fungerar
– Sprida kunskap om vår coachbransch så att beställare förstår vad vi kan erbjuda
– Bidra till bättre offentliga affärer
– Skapa ett ytterligare webbinarium om skriften

Det blev ett trevligt inslag med god stämning och det blev väldigt roligt att leda samtalet med så duktiga experter.

Vi som var på plats i och runt montern från ICF var Malin Avalon Enquist, Lars Lagerstedt, Carola Hjertén, Elisabeth Björkbom, Sara Åberg och Annelie Lindeberg. Från ICF Doha Charter Chapter fanns också Ahmed Hikal som engagerad medlem.

Är du nyfiken på att arbeta som volontär för ICF hör av dig till oss. Just nu söker vi dig som gillar att skriva och skulle kunna tänka dig att vara med i ICFs redaktionsråd. Är du nyfiken, maila till: redaktion@coachingfederation.se