Vilka jobb finns kvar om 10 år – fråga en 10-åring!

VD för Företagarna, Günther Mårder gästade ICF Sveriges Årsmöte 25 april 2018 med ett fartfyllt och spännande framtidsspan. Undertecknad har fått äran att skriva om det, köpa blommorna och överlämna dem. Efter en kort resumé, för de tre åren vid VD-posten och kommande viktigt arbete för att få företagare att växla upp och våga anställa, så startade trendspaningen.

Genomgående för den stora skillnaden från förr till nu är den snabba teknikutvecklingen och här nämndes automatisering, digitalisering och robotar.

Fråga en 10 – åring

Föreställ dig att en 10-åring frågar dig så här: ”Vad gör du på jobbet?”. Om det är svårt att förklara, svårt att automatisera det du gör – så finns kanske jobbet kvar om tio – femton år. Alltså om tekniken har svårt att kopiera och automatisera arbetet – om inte så kan jobbet vara borta och ersatt med en robot.

Pyramiden plattas ut

I spaningen dök bilden upp av en pyramid som plattas ut och där ett mellanskikt blir större och samtidigt klyftor som ökar. Frågor dök upp om hur man ska balansera utvecklingen och samtidigt driva den.

Vad sätter vi värde på och vad är en tjänst och en vara?

När Günther berättade om hur han släpper ratten och läser tidningen när han kör på motorvägen höjdes temperaturen i rummet. Var kommer våra gränser (mellan människa och teknik) att gå i framtiden kan man fundera över när AI, artificiell intelligens, redan är här. Med emfas betonade Günther hur möjligheten att köpa tjänst, få stöd, bidra till samhällsutveckling genom att fokusera på det man som individ är bäst lämpad för, och sist och allra mest ge utrymme för service och tid. På frågan, till företagare och ledare, när de kikar i backspegeln: Vad är det du ångrar? Så har han aldrig hört någon säga att jag inte jobbat tillräckligt många timmar. Svaret har varit: ”Mer tid med min familj”. Så att köpa oss tid (där andra kan göra det vi själva inte är så bra på) och att få tid spådde han som en kommande statusmarkör.

Coachernas framtid?

Frågan dök upp och då hade redan det digitala landskapet med PR, sociala medier och den idag nödvändiga närvaron där berörts. Han beskrev möjligheten att kombinera en relation med kommunikation IRL (in real life) och digitalt i ett effektivt coachupplägg och sa att det är säkert redan flera av er som jobbar så. Själv har han gedigen erfarenhet genom bl a #företagarpodden.

Att ICF Sverige redan ingår som ett av branschförbunden i Företagarna kändes i de rungande applåderna! Carin H Bladh, för ICF Sveriges Redaktionsråd.