Vill du vara med som ledamot i ICF Sveriges styrelse och medverka till med att ta oss in i en spännande framtid tillsammans med alla föreningens engagerade medlemmar?

Valberedningen söker ledamöter styrelsen

Vi närmar oss tiden på året då vi genomför vår årliga föreningsstämma och som alltid är det i samband med den som nya ledamöter väljs till styrelsen.

ICF Sverige är en ideell organisation som drivs av eldsjälar som förstått kraften i coaching och det coachande förhållningssättet och som vill bidra till ICF:s globala Vision, Mission i enlighet med våra kärnvärden.

Utdrag från föreningens stagar

§ 4 Verksamhet
Föreningen verkar för coachingprofessionens utveckling, samt genom olika arrangemang och aktiviteter främja kompetensutveckling och nätverkande för våra medlemmar. Vi definierar coaching yrket genom att tillhandahålla ICF:s kärnkompetenser, etiska riktlinjer, bedriva utbildningar och marknadsföring. Föreningen verkar för medlemmarnas kontinuerliga kompetensutveckling så att dessa kan erbjuda sina kunder högsta möjliga kvalitet i sin coaching.

§ 10 Styrelsens åligganden
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen svarar för att medlemmarnas intressen tillvaratas. Det åligger styrelsen att:

Verkställa av årsmötet fattade beslut
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
Besluta i frågor om initierande av projekt, projektfinansiering och projektgenomförande
Ansvara för och förvalta föreningens medel och budget
Förbereda årsmöten

Vår tidsuppskattning är att uppdraget omfattar 60 -80 tim/år och tid som läggs ner varierar över året. Du kan utgå ifrån var som helst i vårt avlånga land du vi primärt möts i den digitala världen. Uppdraget är ideellt och bygger på ett volontärarbete med en mindre ersättningsdel i form av ett utbildningsbidrag (2022 års nivå = 9,000 kr) mot uppvisande av kvitto.

Vad får du som ledamot?

Som ledamot i ICF Sveriges styrelse kommer du lära dig mycket om ICF och vad som händer inom coachingyrket. Du kommer vara med och leda föreningen framåt genom det coachinade förhållningssättet, dvs leda genom coaching som verktyg.

Du ges möjlighet att bygga dig ett stort nätverk inom coaching i Sverige och internationellt. Du ges möjlighet att ange ICF styrelseledamot (roll) i ditt CV och på LinkedIn och du kommer få en egen ICF mailadress som du använder i ditt uppdrag.

Ansökan

Nominera dig själv eller någon annan du tror skulle passa bra i styrelsen genom att maila in ett kort personligt brev samt länk till din LinkedIn. Ange lite kort vad det är som motiverar dig att vilja vara en del av ICF Sveriges styrelse och hur/med vad du tänker att du vill bidra.

Nominerar du någon annan är det viktigt att du stämt av det med den personen innan och fått ok på det.

Vi vill ha din ansökan senast den 15 mars men vi arbetar med löpande urval, så varför vänta? Skicka in din ansökan redan idag.

Din ansökan skickar du till: valberedningen@coachingfederation.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta valberedningen enligt nedan.
Maria Gunnarsson 070-746 44 02, maria.gunnarsson@coachingfederation.se
Barbara Wennheden 073-077 49 03, barbara.wennheden@coachingfederation.seMikael Laweby 073 -415 65 14, mikael.laweby@coachingfederation.se

Varmt Välkommen med din ansökan!