Vision

Coaching är en integrerad del av ett välmående samhälle och varje ICF Medlem står för den främsta kvalitén inom professionell coaching

Mission

ICF:s mission är att leda en global utveckling av coaching som profession och stärka världen genom coaching

Kärnvärden

International Coaching Federation (ICF) kärnvärden uttrycker vad det innebär att representera den högsta standarden inom professionell coaching. Dessa universella kärnvärden stärker, inspirerar och förenar oss som organisation, våra medlemmar samt ICF certifierade coacher över hela världen.

Dessa kärnvärden är mer än bara ord på papper och skärm. De är vad var och en av oss lever varje dag och återspeglar vilka vi är som den globalt ledande organisationen inom coachingbranschen.

 

Professionalism – Vi har ett förhållningssätt till coaching och till professionell kvalitet som innefattar ansvar, respekt, integritet, kompetens och excellens.

Samverkan – Vi bygger och utvecklar sociala kontakter och nätverk.

Medmänsklighet – Vi är medmänskliga, vänliga och empatiska och visar respekt mot varandra.

Jämlikhet – Vi tillämpar ett coachande förhållningssätt för att utforska och förstå andras behov så att alla vi möter hela tiden kan bli bemötta på ett jämlikt sätt.

ICF Sveriges strategiska mål

  1. Utveckla förmågor – Stärka medlemmarnas professionella utveckling genom att tillvarata ICF:s samlade resurser.
  2. Förmedla – Skapa samhörighet och strukturer för nätverkande.
  3. Påverka – Främja coaching i samhället och positionera ICF coacher som det självklara valet på marknaden.
  4. Leda – Skapa förutsättningar för engagemang och utveckling hos våra volontärer.