Vill du ha mer träning och feedback på din coachning? I så fall är du välkommen till ICF Sveriges Coachcirkel!

Upplägget är enkelt: du coachar en person och erhåller coachning av en annan. Efter varje coachtillfälle ger klienten feedback till coachen. Ni bokar själva tillfällen, och för att det ska bli rättvist föreslår vi att ni som är coacher erbjuder er klient två tillfällen/månad och att coachningen sker via telefon eller Skype. Vill ni komma överens om annat går det förstås bra. Hur långa samtalen ska vara bestämmer ni själva.

Vi tillhandahåller ett feedbackverktyg som du kan använda om du vill. Både din klient och din coach kommer att ha ungefär samma erfarenhetsnivå som du, utifrån coachutbildning, antal coachade timmar och/eller certifieringsnivå.

Vårens cirkel startar 1 februari. Cirkeln pågår under tre månader, dvs det är under den period du coachar och blir coachad.

Detta är kostnadsfritt och ingår i ditt medlemskap i ICF. Vid certifiering räknas timmarna som pro bono-timmar (inte som mentortimmar).

Anmäl dig genom att maila namn, medlemsnummer i ICF Sverige, telefonnummer, coachutbildning, antal coachade timmar och/eller certifieringsnivå till ackrediterad@icfsverige.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Eva Insero på ackrediterad@icfsverige.se