Bokrecension

Existentiell coaching

Bok författad av Ann Lagerström & Elisabeth
utgiven på Studentlitteratur, 2019

 

Det var med stor nyfikenhet jag tog mig an att läsa Existentiell coaching.

Ann Lagerström, fil mag i praktisk kunskap och Elisabeth Serrander, leg existentiell psykoterapeut och universitetsadjunkt vid Mälardalens Högskola introducerade existentiell coaching i Sverige 2013. Det här är den/deras första handbok i ämnet på svenska. Vi blir introducerade till existentiell coaching, dess filosofiska grund, den existentiella människosynen och dess grundvillkor samt existentiell coaching i praktiken.

Existentiell coaching berättar författarna vilar på tre grundfundament: existensfilosofi, existentiell psykologi och fenomenologi. Vi blir introducerade till en mängd existentiella tänkare och dess bidrag samt centrala verk: Kierkegaard, Husserl, Heidegger, Sartre, de Beauvoir, Levinas och många fler med start i antikens Grekland.

Vi får även ta del av hur coachprocessen kan ske rent praktiskt. Livsvärldsmodellen, temacirkeln eller innerlighetscirkeln m fl metoder är exempel på hur en livsfråga kan hanteras.

***

För mig som har arbetat professionellt som coach i tjugo år är det alltid spännande att ta del av andras tänkande och arbetssätt. Jag slås återigen hur olika bakgrund vi coacher har. Vikki G Brook visar det så pedagogiskt i sin avhandling om coachingens historia. Den existentiella coachingen verkar ha vuxit fram via psykoterapeuter med en mer existentiell och filosofisk bakgrund. En akademisk tradition som bygger vidare på tidigare filosofers tänkande och bidrag. Till skillnad mot t ex en mer praktiskt orienterad coaching där resultatet i sig är det som rättfärdigar om metoden är intressant eller ej. Olika inriktningar med sina styrkor och fokus. Noterar att författarna inte nämner ICF, International Coach Federation, världens största och äldsta yrkesförening för coacher.

Trots allt är coach ett ungt yrke i sin nuvarande form. Branschen som sådan framstår lätt som historielös vid en första anblick. Universitetsutbildningar börjar komma men är fortfarande relativt korta. Utbildningar i existentiell coaching finns runt om i världen och sedan 2015 även i Sverige (via författarna). Existentiell coaching ger oss ett viktigt bidrag och en påminnelse om att frågorna om livet och dess mening har berört människor i alla tider.

Att andra coacher uppehåller sig vid ytan anser jag dock är en myt. Coachinriktningarna är som sagt många och t ex det ontologiska perspektivet – om människans varande – finns representerat hos många. Mål ska naturligtvis vara viktiga och angelägna.

Det förvånar mig inte att författarna (med sin bakgrund) ser lidande som en möjlighet till utveckling. Där det skaver och berör finns något att ta sig an och undersöka. Författarna skriver att existentiell coaching passar dem som vill utforska existentiella frågor utan att de betraktas som psykologiska problem. Det är ett stort och välkommet steg till det salutogena perspektivet. Existentiella coacher hjälper människor att genom reflektion omforma sitt liv och göra det mer meningsfullt.

Även i existentiell coaching ligger fokus på nu och framtiden. Barndomen är passerad. Om relationerna och anknytningen till föräldrarna behöver analyseras är psykoterapi lämpligare. Stora livsfrågor om kärlek, död och meningen med livet tas med fördel upp med en existentiell coach.

Det jag tycker allra mest om i Existentiell coaching är hur de olika filosofernas tänkande och bidrag lyfts fram. Dessa bidrag är det som vi också skulle kunna kalla verktyg eller distinktioner. De olika begreppen är våra arbetsredskap. En skicklig coach har tillgång till många olika och vet ofta av erfarenhet vad som kan vara lämpligt i en given situation.

För mig framstår Existentiell coaching som en utmärkt handbok för alla som är villiga att ta sig an livsfrågor på ett lite större och djupare plan. Speciellt i vår tid där stressen är så uppenbar för många.

 

Santander, 20 juli 2019

Anna Eriksson

ICF Master Certified Coach (MCC)

Fil kand beteendevetare