Under de senaste åren har coaching ökat avsevärt. Professionell coaching fokuserar på att sätta mål, skapa resultat och vara partnern i klientens personliga utveckling. En individ eller grupp kan välja att arbeta med en coach av många olika skäl. Det kan vara en önskan att påskynda resultat, få hjälp med förtydligande beslut, diskutera nästa steg i ditt arbete eller privatliv eller identifiera dina styrkor. Kort sagt, hjälper coaching individer och företag att fokusera på det som är viktigast i livet och näringslivet.

Anneli Hidalgos artikel om den professionella coachingens utveckling i Sverige finns att läsa på Nordic Life Science.

Vi tackar Anneli föär att hon ville prata med oss på ICF Sverige om det vi är bäst på. Professionell coaching.

Inger Eriksson

ICF Sveriges redaktion