Coaching sprider sig alltmer i samhället. Privatpersoner, företagare, små och stora företag, landsting, statliga och kommunala verksamheter ser vinsterna i att arbeta med professionella coacher och med ett coachande förhållningssätt.
Skolcoacherna AB arbetar med coaching i skolan. De är verksamma från norr till söder. Pia Olsson har jobbat åt Skolcoacherna i flera år, här berättar hon mer.

Vad gör Skolcoacherna?
Skolcoacherna är ett företag som sysslar med precis det som namnet säger dvs. coaching i skolan, genom att coachutbilda lärare och skolledare samt coacha individuellt och i grupp. Skolcoacherna grundades 2008 av Anna-Karin Arenius och Helena Isakson, lärare och coacher. Idag är vi drygt 15 pedagoger/coacher som är verksamma i företaget. Samtliga är kvalitetssäkrade ICF certifierade coacher och de flesta är också utbildade lärare, med lärarlegitimation. Vi brinner för skolans utveckling och våra uppdragsgivare är ofta kommuner och skolor. Vår vision är att få en coachande kultur i alla led i skolan. Därför arbetar vi med att utbilda och coacha skolledare och lärare samt övriga pedagoger och elever.

Vad har du arbetat med?
Jag har arbetat med ledarskap i hela mitt vuxna liv. Har många års erfarenhet från både förskola, skola och professionell coaching. Är behörig Grundskollärare 1-7, Ma/NO & Eng, förskollärare och Professional Certifierad Coach (ICF PCC). Dessutom har jag en utbildning i Coach Supervision /Coachande Handledning, med fokus på coaching och handledning av personer som i sin tur coachar och handleder andra professionellt, ex chefer, projektledare, lärare, coacher m.fl.

Sedan 10 år tillbaka arbetar jag på heltid med coaching och ledarskapsutveckling, med kunder från både näringsliv och utbildningssektorn. Uppdragen för Skolcoacherna har utöver individuell coaching också handlat om gruppcoaching av ex ledningsgrupper och arbetslag. Just nu coachar jag i regeringsuppdraget ”Samverkan för bästa skola” där Skolverket genomför insatser och erbjuder stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Samtliga mina Skolcoachuppdrag har haft tydligt fokus det professionella ledarskapet.

När idrottslärare Eskil Tyrberg har utegympa på idrottsplatsen, blir det coaching på parkbänken. Foto: Pia Olsson.

Hur har arbetet gått till, kan du ge något exempel på upplägg?
Den individuella lärarcoachningen har startat med att läraren formulerat konkreta, mätbara mål och delmål för sin utveckling. Även om det övergripande målet i regel är satt av uppdragsgivaren (skolledningen) är det vid varje coachtillfälle den coachades agenda som gäller och det är läraren som själv hittar sina egna lösningar och svar utifrån de frågor jag ställer och de coachverktyg jag använder.

Efter uppstartsmötet har vi träffats vid ytterligare ca 8-10 tillfällen, med 3-4 veckors mellanrum, ca 1 tim per gång och vid några av dessa tillfällen har jag även gjort lektionsobservationer. Som coach deltar jag då inte på något sätt i själva undervisningen, utan sitter så tyst och osynlig som möjligt. Coachingen direkt efter lektionen fokuserar sedan på de styrkor och utvecklingsmöjligheter som läraren lyfter fram och vill arbeta vidare med.

Under veckorna mellan våra träffar har läraren tränat på något av det som framkommit vid coachingen och som läraren valt att fokusera på.

Gruppcoaching genomförs på i stort sett samma sätt.

Vilka reaktioner har du mött?
De flesta har varit positiva och förväntansfulla inför coachingen. Några har varit lite spända på vad som ska hända. Ett litet antal har innan uppstarten inte sett nyttan i att coachas och har inledningsvis kunnat vara både oengagerade och nästan lite avvisande. Redan efter första coachtillfället har de flesta sett möjligheterna och varit lite mer positiva.

Har du coachat skolledare?
Ja det har jag. Skolledarna känner sig ganska ofta ensamma och ibland lite utsatta i sitt uppdrag, med krav och förväntningar från flera håll – arbetsgivare, medarbetare, elever och föräldrar. De ser en stor vinst i att träffa en utomstående, helt neutral person för att lyfta funderingar kring jobbet och utvecklingen av sitt rektorsuppdrag.

Har du coachat elever?
Ja det har jag, men inte i något av mina Skolcoach uppdrag.

Vilka upptäckter och resultat har ni kommit fram till? Kan du säga något generellt?
Tydligare ledarskap, trygghet i och tillit till den egna kompetensen, nytänk kring planering och lektionsgenomförande och kanske viktigast av allt – energi och arbetsglädje!

Bättre samarbete, höjd kvalitet på undervisningen och ökad medvetenhet om språkets betydelse för lärandet i alla ämnen. Det är några av effekterna på de skolor som under tre år deltog i Skolverkets projekt för skolor i utanförskapsområden (april 2015)

Hur tycker du att coaching passar i skolan?
Jag tänker; att arbeta som lärare är som att vara verksam som coach. Ditt uppdrag som lärare är att stötta eleverna i att se och jobba mot sin fulla potential och det är precis det du som coach hjälper dina klienter med. Så, enligt mig, är coaching som ”klippt och skuret” för skolan. I mitt klassrum hade jag en tavla på väggen där det stod: ”Your teacher’s goal is simple – to help you reach yours”