logotyp för ICF Converge 21

 

Vartannat år samlas coacher från hela världen till ett globalt utbyte på konferensen ICF Converge. I år hölls den som ett helt digitalt event för att säkra upp möjlighet att delta i en värld präglad av covid och reserestriktioner.

2 130 coacher från alla världsdelar samlades, ett deltagarrekord som med hundratals coacher överträffade tidigare konferenser. Även om olika tidszoner gör det olika bekvämt att delta drog en digital konferens deltagare från 81 olika länder.

Under den 26 – 28 oktober gavs sammanlagt ett nittiotal olika presentationer, samtal och keynotes fördelade på 6 teman: Develop för den som ville utveckla sina färdigheter kring vuxnas lärande. Build för den som ville ha verktyg och inspiration för att bygga den egna verksamheten. Work för inspiration till interncoacher och runt coachande kultur i organisationer. Discover för framtidsspaning. Science för evidensbaserad forskning kring coaching. Practice för metodutveckling och coachfärdigheter.

Varje deltagare satte sedan samman sin egen agenda genom att mixa valda föreläsningar ur utbudet och det som inte hanns med under livekonferensen finns kvar på plattformen som är öppen fram till sista december så att deltagarna kan fortsätta fördjupa sina kunskaper i egen takt.

Formatet som valts för den digitala konferensen var förutom coffee chats och inledande sessioner förinspelade föreläsningar med föreläsaren aktiv i chatrummet för att i realtid svara på frågor, addera material och kommentarer. Ett annorlunda format för en konferens som vanligen till stor del bygger p samtalet och utbytet mellan deltagare i bikupor, smågruppsdiskussioner och gemensamma övningar. Deltagarna anpassade sig snabbt och flödet i chatten blev såväl samtal mellan deltagare, utbyte av tips och egna reflektioner som frågor och svar med föreläsaren. Lite förvånande är det ändå att en så globalt digital organisation som ICF inte hade lagt större vikt vid att skapa tillfälle för personligt utbyte under och mellan föreläsningarna.

 

Vad rör sig då i coachvärlden just nu?

Mer och mer forskning kan idag verifiera de metoder som används. Neuropsykologin visar hur och varför metoderna fungerar ur ett biologiskt perspektiv, coachforskningen visar vad vi faktiskt gör och hur det påverkar klienterna ur ett metod-perspektiv. I en intressant studie vid Concordia University genomförd av coacherna Jim Gavin och Nicolo Franscesco Bernardi tillsammans med Betsy Thomas som forskare utan tidigare koppling till coaching. De har närgranskat 45 certifierade coachers arbete i 3 inspelade sessioner vardera, kodat vad de faktiskt gör och undersökt vad klienterna ansåg mest effektivt. Där såg de att 50% av det en coach faktiskt yttrar under ett coachsamtal är vad de kallar ”minimal encouragers”, dvs hummanden och korta instämmanden som ”mhm”, ”aha”, ”ok” osv. vilket enligt deras studie inte har någon som helst betydelse för klientens upplevelse av coachingen men intressant nog bland coacherna korrelerade med känsla av bättre relation med klienten. Låter vi mer när vi lyssnar engagerat?

Betsy skickade med några för henne tydliga saker coacher behöver göra om de vill erbjuda riktigt bra coaching. Föga överraskande sammanfaller de väl med och bekräftar de kärnkompetenser och markörer ICF identifierat:

  • Kvaliteten på coachens närvaro i samtalet är avgörande
  • Med skicklig coaching kan vilket ämne som helst leda till ett markant skifte för klienten
  • Riktigt bra coacher hör mer, undertoner, känslor, värderingar etc, och utforskar det.
  • Bra coacher skapar utrymme för reflektion genom att checka av klientens process under samtalet.
  • Att ta sig tiden att klargöra målet har kraftfull effekt på både sessionen och klientens upplevelse av coaching.
  • Att ge råd stör klientens process.

 

Coacher blir alltmer intresserade av och skickliga på att bygga sin business. Allteftersom branschen utvecklas mognar även företagen i den,  affärsutveckling och marknadsföring mer och mer utvecklat och intresset för utbyte på området ökar. Samtidigt växer intresset för hur coachen och den egna verksamheten kan bidra till samhället omkring. Inte minst återspeglat i ICF:s uppdaterade kärnvärden: Professionalism, Collaboration, Humanity, Equity. Att professionellt bygga sin verksamhet så att den håller, psykologiskt och ekonomiskt, går fint ihop med medvetenhet om hur man vill bidra till den här världen.

En annan tydlig trend är glidningen mot hybridtjänster där coaching och ledarskapsstöd blandas. Flera föreläsningar handlade om ledarskapsverktyg, feedbackmetoder och liknande som kan användas i ett klokt chefskap men inte i sig själv hör hemma i ett rent coachande samtal. Coacher i publiken reflekterade i chatten över såväl hur de själva kan använda det som hur de kan lägga till det i biblioteket av metoder de kan erbjuda klienter som fastnat. Här hade jag önskat mer tid att samtala kring hur deras verksamheter och tillämpningen ser ut.

Bland coachmetoder återkommer tekniker för att grunda sig och klienten, skapa en miljö där förtroendefulla samtal kan hållas och utrymme för klienten att hantera såväl sin fysiska realitet som sina känslor. Inspirationen flödade då erfarna coacher delade med sig av sina tankar, övningar och metoder. Faktiskt dök rollspel och democoachingar upp i ett par av de föreläsningar jag såg, härligt att se framförallt democoachingar komma tillbaka. Få saker är så lärorika som att lyssna på en annan coach som förklarar hur de tänker när de jobbar och sedan visar i ett faktiskt, oredigerat coachsamtal.

Converge 2021 är nu avslutat. För dig som längtar efter att vara med på nästa är det läge att skriva in Florida, USA 23-26 augusti 2023 i almanackan, då är det dags igen.

About Lena Gustafsson