Monthly Archives juni 2020

Reflektera – Att vända tillbaka

  Ordet reflektion har sitt ursprung i latin. Flectere betyder vända, styra eller rikta. Prefixet Re betyder tillbaka. Reflektera betyder alltså vända tillbaka. Vi kan säga att reflektion ser tillbaka på något. För att förändras och utvecklas på ett medvetet sätt behöver vi reflektera över tidigare situationer och erfarenheter. Att reflektera och tolka våra upplevelser krävs att vi kan skapa distans till dem. Vi behöver också ett språk för att reflektera, och dessutom ett nyanserat och nytt språk för att skapa ny mening till det redan givna. En förutsättning för att skapa distans är att vi först är involverade i

Fokusövningar för coacher – åtta enkla verktyg

Sati Bacchus, ICF MCC Tredje artikeln i serien – verktyg för coacher.     Väldigt få saker skulle bli gjorda i den här världen om människor inte hade förmågan att fokusera. Många människor vill ha olika former av resultat i sina liv men inte riktigt lika många är villiga att lägga ner den tid och träning som det handlar om för att nå dit. Flera gånger har jag både hört (och tänkt själv) att om jag kunde fokusera lite bättre på det här så skulle det gå snabbare.   Men fokus är inte något som faller som manna från skyarna

How to train your 100 000 years old brain

By Christelle Pottinger, ICF Global member ‘What you do as a coach is a blessing to others’, said Maria Nemeth during a one-hour video conference to ICF members. Considering her wealth of experience, her age, and her achievements in the field of coaching, her words are powerful. How can we best support our clients to thrive in difficult times?    In the exceptional context of the global pandemic, Maria Nemeth shared three principles and a tool to reduce anxiety and feel gratitude. When change happens, our brain goes on alert! It is an instinctive reaction steeped in the prehistorical times.