Archives for Nyheter

Sju sorters blommor

Vi har nog alla hört den gamla traditionen om att plocka sju sorters blommor och lägga under kudden på midsommarafton för att drömma om sin tillkommande make. Nuförtiden är framtidsperspektiven lite vidare än så och vi bjuder därför på en moderniserad variant av traditionen. Här är en midsommarövning för dig som vill få en föraning om vart du är på väg. Du behöver en bit papper, en penna och en lugn stund för att samla dina 7 blommor. Du behöver inte klättra baklänges över några gärdsgårdar eller gå 7 varv runt brunnen, bara skriv ned det första som kommer upp

Var med och bidra till coachingvärlden

Vi i redaktionsrådet (nedan) träffas ca tio gånger per år för att skapa idéer och material som kan vara till gagn för medlemmar och andra. Vi skriver artiklar, granskar andras, publicerar och håller oss á jour med det som händer inom coachingvärlden. Du hittar det vi publicerar under rubriken ”Nyheter och artiklar” på ICF Sveriges hemsida, alltså här: http://icfsverige.se/aktuellt/. Mellan oss fyra så är vi bra på lite olika saker, vi har olika skills när det gäller skrivande helt enkelt och det är så det ska vara. Vi tror också det finns många fler som har kloka saker att säga

GROW- en förändringsresa i fyra steg

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC Att göra förändringar i sitt eget liv är inte alltid helt lätt. Gamla vanors makt kan vara stark och begränsande. Det nya och okända kan kännas skrämmande och på så vis stoppa oss från att göra en förändring.  Att samarbeta med en coach ger dig en trygg och hållbar resa mot en önskad förändring. Genom att arbeta med en förändring på ett strukturerat och medvetet sätt skapar du bästa möjliga förutsättningar för att du ska genomföra förändringen, och dessutom lära mer om dig själv på vägen.  Ett möjligheternas hav  Utveckling har alltid

Coaching- förebyggande friskvård

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC Livet kan ses som en naturlig och ständigt pågående utvecklingsprocess, vi lär genom hela livet.  Förändringar sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en förändring som du behöver hjälp att hantera för att du ska må bra och fungera optimal. Ibland behöver du hjälp med att skapa en förändring för att du ska må bra och fungera optimalt.  Att samarbeta med en coach är ett förebyggande friskvårdsarbete för att hitta dina egna inneboende potentialer, dina egna förmågor och styrkor. Du får också redskap för att arbeta med dina utmaningar

När ska du välja en coach som din samarbetspartner på din förändringsresa?

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC En människa kan endast få utbyte av en metod i den mån hen känner att hen kan gå med på metodens grundantaganden. Coaching är samtal som utgår från att du har svaren inom dig, att du är resursstark och har vilja att ta ansvar för dina val och handlingar. Du kan endast engagera dig helt i förändringsprocessen om du har förtroende inte bara för coachen, utan även för coachingens grundantaganden.    Förändringar – en del av livet Förändringar är en del av livet, som sker vare sig du vill det eller inte.

Coaching genom tiderna

Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC Coaching är i dag ett begrepp som används i många olika sammanhang, både privat och inom företagsvärlden. Den gemensamma nämnaren är framför allt tanken om varje individs egen förmåga till förändring och ansvar, att vi alla har svaren inom oss om vad vi skall göra och vart vi skall gå i livet. Coaching fokuserar på processer för ökad medvetenhet och nya handlingar. Om vi hittar i backspegeln kan vi se att coaching inte alls är någonting nytt. Många av de beståndsdelar som är centrala i coaching hittar vi långt tillbaka i tiden.

ICF Sveriges redaktionsråd

Vi är många volontärer som jobbar inom olika områden inom ICF Sverige och det är inte lätt att komma ihåg vad alla gör och vem som är var, därför vill som är en del av redaktionsrådet presentera oss och ge dig ett ansikte så du lättare vet vem vi är och vad vi jobbar för. Vår gemensamma ambition är att förse medlemmarna och marknaden med intressanta inspel kring coaching, vad det är och hur det används men också konkreta tips användbara för egen del antingen du är coach själv eller potentiell klient. Vi försöker hålla en mix av artiklar med

Sätta och nå mål – del 2 – hur ska jag uppnå mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC     I min förra artikel, del 1, undersökte jag ett antal frågor som många klienter ställer angående att sätta upp mål för dem själva och deras liv och verksamheter. Den här artikeln är tänkt att svara på nästa steg i processen, det vill säga hur du ska uppnå de mål som du satt upp för dig själv.   Olika former av samma mål   I förra artikeln klargjorde jag att mål kunde komma antingen från visioner eller från subjektiva uppfattningar om vad som behöver förändras. När målen väl är formulerade kan

Sätta och nå mål – del 1 – hur ska jag tänka kring mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Den här artikeln svarar på en mängd frågor som mina klienter och andra ställt till mig genom åren. Jag hoppas den kan leda till mer klarhet gällande dina nuvarande och kommande mål i livet.   Sätta mål eller inte?   Ibland har jag mött människor som är obekväma med att sätta mål och därför verkligen inte vill göra det. Om du känner igen dig finns det all anledning att läsa vidare så att du kan fatta ett informerat beslut kring om det är en bra livsstrategi för dig att anamma. I

Nationellt och globalt när ICF Sverige höll årsstämma

När ICF Sveriges årsmöte gick av stapeln i måndags blandades nationella ambitioner med globala riktmärken för coachbranschen. Coaching har under de dryga 25 år Internationella Coaching Förbundet funnits haft en snabb och bred utveckling som bransch. Förutom den individuella coachingen har teamcoaching kommit allt starkare på senare år och blivit en del i hur effektiva och kraftfulla team byggs upp. Antalet interncoacher, dvs anställda coacher som coachar personalen inom organisationen växer också snabbt och verkar under lite annorlunda förutsättningar än de traditionella externa coacherna som utan bindningar verkar i ett utifrånperspektiv. De interna coacherna har fördelar i systemförståelse kring klienten

Friskfaktorer – dina stötdämpare i en stressad tid

Av Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach PCC Normalt så återställer sig kroppen efter en stressituation. Det parasympatiska nervsystemet som är inriktat på vila och återhämtning aktiveras vid vila och avslappning, detsamma gäller ämnesomsättningen och immunsystemet. Då du hunnit fram till bussen, stannar och pustar ut, då återställer sig kroppens system alldeles av sig självt Ju längre tid stressen pågått desto längre tid kan det ta att balansera kroppen igen. Vad som skapar stress skiljer sig mellan olika människor, och upplevs även olika över tid. Det som motverkar stress, våra friskfaktorer, är dock gemensamma för oss alla.   Sova gott Den

Stressreaktioner

Av Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach PCC En stressreaktion är en reaktion på någonting som din hjärna upplever som ett hot – och det är hjärnans viktigaste uppgift att skydda dig från fara för att säkerställa din överlevnad. Tack för det hjärnan! Fly eller fäkta – det är frågan Oavsett om hotet kommer från en faktisk händelse eller en upplevd/fantiserad händelse aktiveras samma område i hjärna. Det är de äldre delarna av din hjärna som då aktiveras, de delar som vi människor har gemensamt med ödlor och fåglar. I situationer som din hjärna upplever hotfulla är det din reptilhjärna som