Archives for Nyheter

Nr 2. Coaching i samband med nyföretagande

Internationella Coachingveckan är ett årligt firande av kraften och effekten av professionell coaching. Den initieras av International Coaching Federation (ICF) och pågår 2020 mellan 4 – 9 maj då ICF medlemmar från hela världen går samman för att sprida och hedra den positiva kraft som coaching skapar för individer, organisationer och andra sammanslutningar globalt. I år har ICF Sveriges styrelse gett Michael Laweby PCC, i uppdrag att belysa olika sammanhang där coaching kommer väl till sin rätt. Det har han gjort genom intervjuer med utvalda personer som på sitt eget sätt representerar några av de väldigt många olika områden där

Nr 1. Coaching av entreprenörer i tillväxtfas

Internationella Coachingveckan är ett årligt firande av kraften och effekten av professionell coaching. Den initieras av International Coaching Federation (ICF) och pågår 2020 mellan 4 – 9 maj då ICF medlemmar från hela världen går samman för att sprida och hedra den positiva kraft som coaching skapar för individer, organisationer och andra sammanslutningar globalt. I år har ICF Sveriges styrelse gett Michael Laweby PCC, i uppdrag att belysa olika sammanhang där coaching kommer väl till sin rätt. Det har han gjort genom intervjuer med utvalda personer som på sitt eget sätt representerar några av de väldigt många olika områden där

ICF Coachpodden Avsnitt 19 Internationella Coachingveckan

Podden för dig som vill öka förståelsen för coaching och värdet av att anlita en professionell coach! I detta avsnitt pratar vi om den kommande internationella coachingveckan som pågår under perioden 4-10 maj 2020. Denna vecka arrangeras International Coaching Federation i syfte att lyfta fram coaching och värdet man får av att anlita en professionell coach. Dennis och Anna ger flera exempel på resultat som uppnåtts inom olika områden när personer och organisationer anlitat en professionell coach. De belyser återigen skillnaden mellan rådgivning, coaching och terapi och om alltid delar de även med sig av sina egna erfarenheter. ICF Coachpodden

Coachboken

Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher. Coachboken av Maria Gerlofson och Anja Lindberg.   Maria Gerlofson, ICF ACC och Anja Lindberg ICF PCC har skrivit en bok som ger en grundläggande genomgång av de färdigheter och förhållningssätt en coach behöver för att lyckas i sitt uppdrag. De vill med Coachboken lyfta coaching som en professionell och kvalificerad metod att användas i samtal med människor som söker förändring. Författarnas önskemål med boken är att bidra till att skapa ännu mer skickliga, kunniga och inspirerande coacher. Bokens fokus ligger på de färdigheter en

Vad är coaching i förhållande till andra tjänster?

Artikelförfattare: Jenny Bergh, ICF PCC Vi som arbetar professionellt med coaching och har valt att både utbilda oss och certifiera oss för att validera vår kompetens i yrket får återkommande svara på frågor om vad coaching är och vad vi gör. Coaching kan bland annat beskrivas genom olika fyrfältare även om det är förenklingar av verkligheten så kan det göra bilden något klarare för många. I den här fyrfältaren har vi satt coachingen i sammanhanget av andra tjänster som företag och organisationer regelbundet använder. I den horisontella axelns vänstra ände hittar vi ”Analysera problem” i motsatt ände finner vi ”Lösningsfokuserat”

Jag är orolig för dig , hur kan jag hjälpa dig? En text om hur vi genom det coachande förhållningssättet kan skapa trygghet.

Artikelförfattare: Karolina Palmberg, ICF ACC Vi kommer behöva släppa taget om många  tankar uppfattningar och beteenden, omvärdera det som vi tidigare höll kärt och viktigt. Skapa nya alternativ och välja nya sanningar om hur jag uppfattar det som sker och hur jag agerar i världen. Just nu är det väldigt mycket känslor i omlopp, otrygghet och ovisshet om framtiden, känslan att ha förlorat sitt naturliga sammanhang, känslor om fysisk och social distansering. Tunga budskap handlar om hur många som är drabbade, inskränkningar i vårt naturliga rörelsemönster, många jobb försvinner och företag går i konkurs, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning tar slut. Vi

Chefen som Coach, en handbok i coachande ledarskap i praktiken

Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher. De båda författarna coachade chefer och utbildade chefer i coaching och fann att det fanns helt enkelt ingen coachinghandbok skriven direkt för dem. De böcker som fanns var för coacher, de var för detaljerade och omfattande för chefer och utan hänsyn till chefens situation där coaching är en del av ledarskapet. De skrev en bok för chefer som vill bli mera coachande i sitt ledarskap, oberoende av bransch eller företagets storlek. I första hand personer med någon form av personalansvar men boken har också varit

ICF Coachpodden Avsnitt 18: Coaching ur ett medarbetarperspektiv

Podden för dig som vill öka förståelsen för coaching och värdet av att anlita en professionell coach! I detta avsnitt pratar vi om coaching ur ett medarbetarperspektiv. Ett område som har en enorm potential för att skapa engagemang och utveckling på våra arbetsplatser. Vi belyser vikten av ramar och tydliga överenskommelser mellan chef/ledare, medarbetare och coach för att uppnå bästa effekt. Vi pratar även om skillnaden som är skillnaden när en medarbetare får tillgång till en professionell coach som inte har en egen agenda och som därigenom inte kan påverka medarbetarens fortsatta utveckling inom företaget. Dennis och Anna fortsätter dela

Coaching – Vad, hur och när?

Vad? Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande. Coaching kan beskrivas som processer som frigör och utvecklar en människas eller grupps potential. Coaching är ett sätt att kommunicera och samarbeta som främjar handling och inlärning – på det privata eller yrkesmässiga planet – genom att medvetandegöra, utmana och motivera. Coachingen sätter nutid och framtiden i fokus med inriktning på lösningar och möjligheter. Hur? Ett av coachingens grundfundament är att individen själv har svaren – men att vi i bland behöver hjälp för att hitta dem. För att hitta våra egna svar kan vi

Coaching skapar hållbara organisationer

Att vara hållbar i sitt ledarskap är ett mynt med många sidor. Det kan handla om att vara hållbar med sina egna personliga resurser som tid eller förmåga men det kan också handla om hur vi tar tillvara alla resurser i organisationen. Människorna som utgör organisationen är den mest värdefulla resursen, utan människor – ingen organisation. För några år sedan hade jag förmånen att fördjupa mig i jämställdhet och många av de frågor som det ämnet innehåller och berör. Jag och min kollega identifierade tidigt mönster i den organisation där vi utförde forskningen (Jämställdhet, informella och formella hinder, Bergh & Carlsson, 2013) som

​Coaching – så mycket mer än positivt tänkande

Det finns en utbredd bild av coaching som en hurtig form av peppning där man utan reflektion pushar människor till att tänka positivt och tro på sig själv. Så enkelt är det inte. Professionell coaching arbetar med så mycket mer än att bara välja att se positivt på saker och visa upp ett glatt ansikte. I den här artikeln kommer jag med hjälp av GROW-modellen, en väldigt vanlig metod inom coaching, att fördjupa bilden av vad som händer i en coachad process. GROW kan ses som en förkortning av Goal, Reality, Options, What, dvs mål, verklighet, möjligheter och vad. I

Vad du kan vara trygg med när du anlitar en coach från ICF

  Coaching är numer en etablerad profession som också blir ett slags samtalsmetodikens hantverk. Genom praktisk träning lär sig coachen lyssna, hitta rätt ton i frågor och arbeta med pausering, tystnad och rörelse. Genom personlig utveckling tränar sig coachen att skilja på vad som är coachens eget material och vad som är klientens, samt uppnår en högre personlig mognad hos båda. Coachingen grundas i väl beprövade metoder som får en personlig ton genom varje coachs unika stil. Det bedrivs en kontinuerligt ökande mängd forskning kring coaching och dessa metoder och vi får en allt starkare evidens kring metodiken. Som coach